GR20170223 Punt 9. Noodplanning - Aanvaarding BNIP carnaval Ninove 2017 (datum van publicatie 15/03/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het KB van 16 februari 2006 betreffende de bijzondere en algemene nood- en interventieplannen;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en interventieplannen;

 

Overwegende dat vanaf zaterdag 4 maart 2017 tot en met dinsdag 7 maart 2017 carnaval Ninove wordt gevierd;

 

Overwegende dat op basis van een risico-analyse uitgevoerd door de veiligheidscel het aangewezen is een bijzonder nood- en interventieplan op te stellen;

 

Overwegende dat het BNIP carnaval Ninove 2017 op 26 januari 2017 door de veiligheidscel is goedgekeurd;

 

 

Besluit:

 

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Het BNIP (bijzonder nood- en interventieplan) carnaval Ninove 2017 wordt aanvaard.

 

 

 

 

Artikel 2

 

Het BNIP zal ter goedkeuring aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen worden toegestuurd.


Contact informatie