GR20170223 Punt 7. Dienst communicatie - overzicht klachtenbehandeling januari - december 2016 - kennisgeving (datum van publicatie 15/03/2017)

 

 

De gemeenteraad keurde op 20 december 2007 het reglement en de procedure klachtenbehandeling goed.

 

Artikel 6 § 1 van het klachtenreglement bepaalt dat driemaandelijks aan het college van burgemeester en schepenen gerapporteerd wordt welke klachten er zijn binnengekomen en behandeld (privacygegevens weggelaten).

 

Artikel 6 § 2 van het klachtenreglement bepaalt dat jaarlijks aan de gemeenteraad gerapporteerd wordt welke klachten er zijn binnengekomen en behandeld (privacygegevens weggelaten).

 

Het college van burgemeester en schepenen nam op 7 juni 2016 akte van de behandelde klachten in de periode januari – maart 2016, op 18 oktober 2016 van de behandelde klachten in de periode april - september 2016 en op 14 februari 2017 van de behandelde klachten in de periode november – december 2016.

 

Aan de gemeenteraad wordt een overzicht van de behandelde klachten in de periode januari 2016 - december 2016 voorgelegd.


Contact informatie