GR20170223 Punt 6. Burgerzaken - zitdagen FOD Financiën - personenbelasting - goedkeuren samenwerkingsovereenkomst (datum van publicatie 15/03/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de vraag van Tania De Jonge, burgemeester aan de FOD Financiën tot het organiseren van zitdagen voor het ondersteunen van burgers bij het invullen van hun personenbelasting;

 

Overwegende dat 3 dagen het maximaal aantal dagen is dat er vanuit de FOD Financiën ondersteuning kan geboden worden;

 

Overwegende dat er een informatiesessie wordt georganiseerd door de stad met de samenwerking van FOD Financiën waarin praktische informatie zal gegeven worden voor het invullen van de personenbelasting;

 

Overwegende dat de stad voor de zitdagen het nodige informaticamateriaal moet voorzien om de organisatie van deze zitdagen te kunnen garanderen;

 

Overwegende dat door het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst een samenwerking wordt opgezet met FOD financiën voor het organiseren van de zitdagen;

 

Overwegende dat de dienst burgerzaken de dienst is die verantwoordelijk is voor de organisatie van de informatiesessie en de zitdagen;

 

Overwegende dat de zitdagen zullen doorgaan op 22, 23 en 24 mei van 9u tot 18u;

 

Overwegende dat de zitdagen op afspraak zullen zijn en dat er zal gecommuniceerd worden in de Ninove info van maart over de organisatie van deze zitdagen;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

 

 

Enig Artikel

 

Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst voor de organisatie van zitdagen door de FOD financiën op 22, 23 en 25 mei 2017 wordt goedgekeurd. 


Contact informatie