GR20170223 Punt 21. Bibliotheek - vervanging lid van de beheerraad (datum van publicatie 15/03/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 12.9.2013 houdende aanstelling van de leden van het beheersorgaan van de bibliotheek;

 

Gelet op de huidige samenstelling van het beheersorgaan van de bibliotheek :

 

Voor de politieke vertegenwoordiging :

- Voor N-VA:

Marc Ost, Muntstraat 19, 9400 Lieferinge

Patrick Roossens, Pamelstraat 57, 9400 Ninove

- Voor Forza Ninove :

Patrick Hemeryckx, Kluisweg 101, 9400  Ninove

Agnes Desmet, Halsesteenweg 35, 9402 Meerbeke

- Voor SP.A / Groen:

William Boulembercq, Sint-Kristoffelstraat 5, 9401 Pollare
Veerle Evenepoel, Krepelstraat 36, 9400 Ninove

- Voor Open VLD :

Stijn Souffriau, Denderhoutembaan 172, Ninove

Sophie De Strycker, Burchtdam 8 bus 7, 9400 Ninove

- Voor CD&V :

Annelies De Pelsemaeker, Kerkhofstraat 16, 9406 Ninove;

 

Voor de afvaardiging uit raden en bibgebruikers :

Voor de cultuurraad:

- Hilde Nijs, Aalstersesteenweg 121 te 9400 Ninove

- Philippe Meyer, Centrumlaan 44/6, 9400 Ninove

- Evelien Chiau, Fernand Tavernestraat 20, 9400 Ninove; (ontslagnemend)

 

Voor de jeugdraad:

- An-Sofie Soens, Waalhovestraat 6, 9404 Aspelare

 

Voor de gebruikers :

- Frans Lauwaert, Lindendreef 47, 9400 Ninove

- Jef Cassimons, Kasseide 99, 9400 Ninove (ontslagnemend)

- Isabel Vanderschueren, Geraardsbergsestraat 13, 9400 Ninove

- Yves Peeters, Rijstraat 112, 9400 Denderwindeke

- Konrad Mulier, Stenenmolen 109, 9402 Meerbeke;

 

Gelet op het e-mailbericht dd. 2.02.2017, waarin door Open VLD wordt gemeld dat de heer Stijn Souffriau als lid van de bib-beheerraad wordt vervangen door mevr. Margot De Vos, Melkbos 45, 9404 Aspelare;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Enig artikel

 

Dhr. Stijn Souffriau wordt in de bib-beheerraad – als afgevaardigde van Open VLD - vervangen door mevr. Margot De Vos, Melkbos 45, 9404 Aspelare.

 

 


Contact informatie