GR20170223 Punt 20. Cultuur - UiTPAS - ruilvoordeel - goedkeuring (datum van publicatie 15/03/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de beslissing van burgemeester en schepenen van 17 maart 2015 om aan te sluiten bij de regionale UiTPAS;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 november 2015 om de samenwerkingsovereenkomst UiTPAS regio Dender goed te keuren;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 26 januari 2016 om de welkomstvoordelen (3 punten, gratis zwembeurt …) te bepalen voor wie in 2016 in Ninove een UiTPAS koopt of in geval van kansentarief een gratis UiTPAS ontvangt;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 mei 2016 om de welkomstvoordelen (3 punten, gratis zwembeurt …) te bepalen voor wie in 2016 in Ninove een UiTPAS koopt of in geval van kansentarief een gratis UiTPAS ontvangt;

 

Overwegende dat er naast de welkomstvoordelen ook ruilvoordelen moeten bepaald worden die UiTPAS-houders kunnen krijgen door punten te ruilen;

 

Overwegende dat op voorstel van de betrokken stadsdiensten de ruilvoordelen in Ninove voor het jaar 2017 de volgende zouden kunnen zijn:

 

op voorstel van CC De Plomblom:

- een ticket naar keuze voor een voorstelling (5 tot 15 punten); de voorstellingen waaruit de UiTPAS-houders kunnen kiezen, worden op voorhand door het cc vastgelegd;

 

op voorstel van de dienst cultuur & evenementen:

- een boek ‘Oude, Stoute, Wijze Stad. Gedichten over Ninove’ van Willie Verhegghe (10 punten),

- een boek ‘Van Saene. De emotie en het metier’ van Erik De Schrijver (10 punten),

- een zitje op de tribune van de carnavalstoet (50 punten),

- een ticket voor een voorstelling afhankelijk van het aanbod (10 tot 30 punten), vastgelegd  door de dienst cultuur,

- 3 jongleerballen (20 punten),

- boeken/CD’s van kunstenaars afhankelijk van het aanbod (aantal punten nog te bepalen),

- confetti (aantal punten nog te bepalen);

 

op voorstel van de bibliotheek:

- drie materialen uit de permanente verkoop (5 punten),

- drie materialen uit het aanbod van de boekenverkoop op autovrije zondag (5 punten),

- een exemplaar van ‘De strip van Loewie’ (5 punten),

- een leeslampje (aantal punten nog te bepalen);

 

op voorstel van de sportdienst:

- een dichtbundel van Willie Verhegghe (10 punten),

- gadgets uit een grabbelbak (5 punten),

- opvouwbare bidon (2 punten),

- smartphonebag (5 punten),

- laptop rugzak (10 punten),

- sporthanddoek in opbergzakje (5 punten);

 

op voorstel van de dienst sociale zaken:

- boek ‘Leuk en gezond eten met kinderen’ (15 punten),

- stappenteller (30 punten);

 

op voorstel van de jeugddienst:

- eenmalig gratis gebruik van de repetitieruimte op woensdagnamiddag van 13u tot 16u  (15 punten),

- gratis beurtenkaart voor de speelpleinwerking (waarde 20 euro), enkel geldig in het kalenderjaar van aankoop/ruil (50 punten),

- extra gratis drankje op de speelpleinwerking (5 punten),

- een last-minute aanbieding indien kampen, georganiseerd door de jeugddienst (BMX-kamp, mobiele speelpleinwerking in Outer/Okegem), niet volzet zijn (10 punten per dag),

- gadgets om te ruilen tijdens de Buitenspeeldag en Ninove Speelstad, mits de aanwezigheid van een UiTPAS-standje (3 tot 5 punten);

 

Overwegende dat we daarnaast, naar het voorbeeld van andere gemeenten in de UiTPAS Regio Dender, bijzondere ruilvoordelen voor alle stadsdiensten samen kunnen bepalen, zodat we in ruil voor een bovengemiddeld aantal punten een relatief groot ruilvoordeel kunnen aanbieden;

 

Overwegende dat het bovendien interessant kan zijn om tijdelijke welkomstvoordelen te bepalen die gekoppeld zijn aan bekendmakings- en promotieacties, waardoor ze slechts korte tijd geldig zijn (bijvoorbeeld ‘gratis een kop koffie voor wie vandaag op deze stand een UiTPAS koopt’);

 

Overwegende dat de bijzondere en de tijdelijke ruilvoordelen door het college van burgemeester en schepenen kunnen worden bepaald voor een bedrag niet hoger dan € 200 per maand (uitgaven of inkomstenderving voor de stad);

 

Overwegende er een plafond kan opgelegd worden door een welkomst- en ruilvoordeel toe te kennen “zolang de voorraad strekt”;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De ruilvoordelen voor UiTPAS-houders in Ninove worden voor het jaar 2017 als volgt bepaald:

op voorstel van CC De Plomblom:

- een ticket naar keuze voor een voorstelling (5 tot 15 punten); de voorstellingen waaruit de UiTPAS-houders kunnen kiezen, worden op voorhand door het cc vastgelegd;

 

op voorstel van de dienst cultuur & evenementen:

- een boek ‘Oude, Stoute, Wijze Stad. Gedichten over Ninove’ van Willie Verhegghe (10 punten),

- een boek ‘Van Saene. De emotie en het metier’ van Erik De Schrijver (10 punten),

- een zitje op de tribune van de carnavalstoet (50 punten),

- een ticket voor een voorstelling afhankelijk van het aanbod (10 tot 30 punten), vastgelegd  door de dienst cultuur,

- 3 jongleerballen (20 punten),

- boeken/CD’s van kunstenaars afhankelijk van het aanbod (aantal punten nog te bepalen),

- confetti (aantal punten nog te bepalen);

 

op voorstel van de bibliotheek:

- drie materialen uit de permanente verkoop (5 punten),

- drie materialen uit het aanbod van de boekenverkoop op autovrije zondag (5 punten),

- een exemplaar van ‘De strip van Loewie’ (5 punten),

- een leeslampje (aantal punten nog te bepalen);

 

op voorstel van de sportdienst:

- een dichtbundel van Willie Verhegghe (10 punten),

- gadgets uit een grabbelbak (5 punten),

- opvouwbare bidon (2 punten),

- smartphonebag (5 punten),

- laptop rugzak (10 punten),

- sporthanddoek in opbergzakje (5 punten);

 

op voorstel van de dienst sociale zaken:

- boek ‘Leuk en gezond eten met kinderen’ (15 punten),

- stappenteller (30 punten);

 

op voorstel van de jeugddienst:

- eenmalig gratis gebruik van de repetitieruimte op woensdagnamiddag van 13u tot 16u  (15 punten),

- gratis beurtenkaart voor de speelpleinwerking (waarde 20 euro), enkel geldig in het kalenderjaar van aankoop/ruil (50 punten),

- extra gratis drankje op de speelpleinwerking (5 punten),

- een last-minute aanbieding indien kampen, georganiseerd door de jeugddienst (BMX-kamp, mobiele speelpleinwerking in Outer/Okegem), niet volzet zijn (10 punten per dag),

- gadgets om te ruilen tijdens de Buitenspeeldag en Ninove Speelstad, mits de aanwezigheid van een UiTPAS-standje (3 tot 5 punten).

 

Artikel 2

 

Eventuele bijzondere en tijdelijke ruilvoordelen kunnen door het college van burgemeester en schepenen worden bepaald voor een bedrag niet hoger dan € 200 per maand (uitgaven of inkomstenderving voor de stad).

 

Artikel 3

 

Er wordt een plafond opgelegd door elk welkomst- en ruilvoordeel toe te kennen “zolang de voorraad strekt”.


Contact informatie