GR20170223 Punt 14. Mobiliteit - Industriezone - aanbrengen witte onderbroken lijn - stadswegen (datum van publicatie 15/03/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Gelet op het verslag van 26 april 2016 van de vzw Industriezone 2 Ninove waarbij de vzw vragende partij is om een algemeen parkeerverbod op de openbare weg in te voeren in de gehele industriezone;

 

Gelet op het raadsbesluit van 26 mei 2016 waarbij het voorstel voor het aanbrengen van een witte onderbroken lijn in de Industriezone werd verdaagd;

 

Gelet op het verslag van 18 januari 2017 van de vzw Industriezone 2 Ninove waarbij de vzw unaniem hun standpunt herhaalt voor het invoeren van een algemeen parkeerverbod op de openbare weg van het industrieterrein;

 

Overwegende dat er op dit ogenblik zeer veel vrachtwagenchauffeurs geparkeerd staan langsheen de rijbaan in de beneden-industriezone te Ninove;

 

Overwegende dat deze geparkeerde vrachtwagens voor een onveilige situatie zorgen aangaande de zichtbaarheid;

 

Overwegende dat het wenselijk is een witte onderbroken lijn aan te brengen in het midden van de rijbaan in de Beneden-Industriezone te Ninove en dit voor de volgende straten:

-       Nederwijk-Oost

-       Pamelstraat-Oost

-       Verbindingsstraat (vanaf de nieuwe Weg tot de Pamelstraat-Oost)

 

 

Besluit:

 

 

met 24 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

5 onthoudingen  (Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout)

 

 

Artikel 1

In de Industriezone wordt een witte onderbroken lijn aangebracht in het midden van de rijbaan en dit voor volgende locaties:

 

-       Nederwijk-Oost

-       Pamelstraat-Oost

-       Verbindingsstraat (vanaf de Nieuwe Weg tot de Pamelstraat-Oost

 

Artikel 2

Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.


Contact informatie