GR20170223 Punt 13. Mobiliteit - Aspelare - Wildendries - opheffing gemeenteraadsbesluit van 12 maart 2016 - goedkeuring nieuw gemeenteraadsbesluit - gemeenteweg - gewestweg (datum van publicatie 15/03/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 12 maart 2016 met betrekking tot de gewijzigde verkeerssituatie in de Wildendries te Aspelare;

 

Gelet op het e-mailbericht van woensdag 13 juli 2016 van de heer Mario Vanden Haesevelde, exploitantenbeheerder De Lijn Oost-Vlaanderen;

 

Overwegende dat de heer Vanden Haesevelde van de Lijn Oost-Vlaanderen, de dienst mobiliteit op de hoogte bracht dat door de invoering van het éénrichtingsverkeer ter hoogte van het pleintje aan de Wildendries te Aspelare de bussen van de Lijn hun draaibeweging niet in één beweging kunnen maken;

 

Overwegende dat dit probleem werd onderzocht door de Politie en er zich inderdaad een probleem voordoet met de gelede bussen (dubbele bussen) en de nieuwe bussen die een grotere draaicirkel hebben;

 

Overwegende dat door dit probleem het aangewezen is het gemeenteraadsbesluit van 12 maart 2016 op te heffen;

 

Gelet op het gunstig advies van de verkeerscommissie van woensdag 7 december 2016 omtrent de wijziging van de rijrichtingen;

 

Overwegende dat het wenselijk is de verkeerssignalisatie als volgt te wijzigen:

 

  • Aanwijzingsbord F19 met onderbord M5 bij het inrijden van de Wildendries te Aspelare huisnummer 6 komende van de Geraardsbergsesteenweg N460
  • Verbodsbord C1 met onderbord M3 tegenover de woning Wildendries te Aspelare huisnummer 16, rijrichting Geraardsbergsesteenweg (N460)

 

Gelet op het detailplannen;

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

De gemeenteraadsbeslissing van 12 maart 2016 met betrekking tot de Wildendries te Aspelare wordt opgeheven.

 

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de gewijzigde verkeersituatie omtrent de gewijzigde rijrichting goed.

 

In de Wildendries te Aspelare wordt de volgende signalisatie geplaatst:

 

  • Aanwijzingsbord F19 met onderbord M5 bij het inrijden van de Wildendries te Aspelare huisnummer 6 komende van de Geraardsbergsesteenweg N460
  • Verbodsbord C1 met onderbord M3 tegenover de woning Wildendries te Aspelare huisnummer 16, rijrichting Geraardsbergsesteenweg (N460)

Artikel 3

Deze beslissing wordt ter goedkeuring toegestuurd aan de Minister van Mobiliteit.

 

 


Contact informatie