GR20170223 AP6. Interpellatie en motie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van mobiliteit met betrekking tot de openingsuren van de parkingshop. (datum van publicatie 15/03/2017)

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie en motie vermeld:

 

Motivatie:

 

N-VA vraagt al langer meer eenvormigheid in de parkeertarieven, ook wat bewonerskaarten betreft. En ja, we blijven vasthouden aan ons standpunt dat de middenstand vooral gebaat is met meer en gratis parkeerplaatsen voor kortparkeerders. Of het nu gaat om een blauwe zone of Shop & Go zones, maakt ons niet uit, als ze er maar komen. Liefst veel en in combinatie met gratis parkings voor langparkeerders in de buurt van de Beverstraat. En dan is een heraangelegde Beverstraat een kers op de taart, maar zorg dus eerst voor de taart ipv de kers.

 

Het parkeerbeleid van deze meerderheid is dus niet het onze. Dat de mensen er niet wijs uit geraken is zacht uitgedrukt en logisch, in tegenstelling tot het beleid. Dat de vele verschillende tarieven en zones ook aanleiding kunnen geven tot misverstanden en retributies is intussen al meermaals duidelijk geworden. Dat ze zorgen voor een averechts effect ook. Want als bewoners in de rode en oranje (winkel)zone mogen staan, dan gaan de klanten van de middenstand in de blauwe zone van de woonwijken staan. Daardoor vinden bewoners soms geen plaats meer voor de eigen deur (bewonerskaart ten spijt) en krijgen ze een retributie als ze in de verkeerde straat staan… Dat is iets anders dan de doelstellingen die op de webstek van OPC staan: “De stad Ninove wil met het parkeerbeleid een goede mobiliteit van alle voertuigen verzekeren en de parkeerdruk/problematiek beperken door een vlotte rotatie doorheen de beschikbare plaatsen;  parkeren op piekmomenten makkelijker maken;  wonen, werken en winkelen aangenaam maken voor iedereen die met de wagen ter plaatse komt”. Was het maar zo…

 

Toelichting:

 

Wie een bewonerskaart wil aanvragen kan dit inderdaad online doen, maar dat is omslachtig aangezien je niet alleen een kaartlezer, maar ook een scanner nodig hebt. Heb je die niet of heb je een ander probleem of klacht, dan moet je dus naar parkingshop. Maar ook dat is dus gemakkelijker gezegd dan gedaan. De openingsuren van die ‘winkel’ zijn dus even klantvriendelijk als het parkeerbeleid. Zeker als je de onvoorziene sluitingen er nog eens bij neemt.

 

Tweeverdieners zullen dus niet veel anders kunnen dan een halve dag verlof te nemen om er op tijd te zijn en dan vooral hopen dat de medewerker van de winkel die dag niet toevallig ziek is of iets vroeger stopt. Anderzijds hebben we de indruk dat de parkeerwachters minder vaak, maar wel in een ander bedje ziek zijn…

 

Vragen:

  1. Is de meerderheid van mening dat het uitgestippelde parkeerbeleid haar doel bereikt, namelijk de doelstellingen vermeld op de webstek van OPC?
  2. Kan er een overzicht worden gegeven van de inkomsten van OPC in 2016 komende van respectievelijk Parkeertickets / Bewonerskaarten / Retributies?
  3. Hoeveel bewonerskaarten zijn er in 2016 uitgereikt?
  4. Hoeveel van deze bewonerskaarten zijn er via de web-shop aangevraagd?
  5. Tot wanneer loopt de huidige samenwerkingsovereenkomst met OPC?

 

Motie:

 

De gemeenteraad geeft de schepen van mobiliteit de opdracht om met OPC te onderhandelen over minimaal één avondopening van de parkingshop en dit bij voorkeur op donderdag.

 

Indien OPC niet vrijwillig één avondopening per week wenst te voorzien voor de parkingshop, geeft de gemeenteraad aan de schepen van mobiliteit de opdracht om de samenwerking niet automatisch te verlengen en tijdig een nieuwe aanbesteding uit te schrijven waarin een avondopening als voorwaarde wordt opgenomen.”


Contact informatie