GR20170223 AP5. Interpellatie en voorstel van beslissing van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van communicatie, ontwikkelingssamenwerking en patrimonium met betrekking tot het ontbreken van de verslagen van de GROS en de Molencommissie in Co

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie en voorstel vermeld:

 

Motivatie:

 

De taak van gemeenteraadsleden, zeker die uit de oppositie, is de vinger aan de pols te houden bij de wijze waarop de stad wordt bestuurd. Maar de oppositie moet wel die kans krijgen natuurlijk. Dat gebeurt tot op heden te weinig. Alsof deze meerderheid schrik heeft om haar beleid te moeten verdedigen.

 

Toelichting:

 

Tijdens eerdere gemeenteraden hebben we al aangekaart dat de oppositie niet altijd alle en noodzakelijke informatie ter beschikking heeft om over bepaalde dossiers te oordelen. Op basis daarvan werden al vele dossiers uitgesteld.

 

Voor de Molencommissie is er wel een politieke afvaardiging op de commissies zelf, maar niet bij het ‘dagelijks bestuur’. Wanneer de frequentie van vergaderen eerder beperkt is kan dan ook moeilijk worden gesteld dat de oppositie de kans krijgt haar controlerende functie naar behoren uit te voeren. Maar van die commissie krijgen de fracties via de afgevaardigden op zijn minst al een verslag.

 

Dat is wat anders voor de GROS. In deze raad is er geen politieke afvaardiging en krijgen de raadsleden geen verslagen. Enkel als de subsidiepot wordt verdeeld krijgen we een verslagje voorgeschoteld met een voorstel van de GROS. Adviezen over subsidieaanvragen gedurende het jaar krijgen we dus niet te zien.

 

Voor andere raden is het zo mogelijk nog erger. Wij rekenen er alvast op dat alle raadsleden voortaan zullen worden uitgenodigd op alle, ook eenmalige en projectgebonden vergaderingen met derden/Ninovieters (ook professionelen) waar het beleid van de stad aan bod komt, zoals onlangs beslist is door de gemeenteraad.

 

Vragen:

 

  1. Waarom staan de verslagen van de GROS en de Molencommissie nog niet op Cobra@home?
  2. In antwoord op een schriftelijke vraag werd gesteld dat de verslagen van de molencommissie ten laatste op 1 februari beschikbaar zouden zijn. Op 18 februari was dit nog niet het geval! Graag een verklaring.
  3. Zullen de gemeenteraadsleden voortaan ook worden uitgenodigd op alle vergaderingen van adviesraden zonder politieke afvaardiging, n het bijzonder deze waar ook vertegenwoordigers van de meerderheid aanwezig zijn?

 

Voorstel van beslissing:

 

De gemeenteraad beslist om ten laatste op 15 maart 2017 alle verslagen en adviezen van de GROS en de Molencommissie toe te voegen aan Cobra@Home.”


Contact informatie