GR20170223 AP3. Interpellatie van raadslid Rudy Corijn aan de schepen van lokale economie in verband met de stand van zaken in het dossier gekend onder de noemer "drankvergunningen"(datum van publicatie 15/03/2017)

Volgende motivering wordt door de heer Rudy Corijn in zijn interpellatie vermeld:

 

Toelichting

 

In zitting van de gemeenteraad van 26/11/2015 werd het “ Politiereglement voor het bekomen van een vergunning van gegiste en/of sterke dranken bij de uitbating van een drankgelegenheid “ uitgesteld.

 

De schepen beloofde toen het reglement, gelet op de ontoepasbaarheid, verder te verfijnen, mogelijks te overleggen met de horeca uitbaters en de middenstandsraad.

 

Inmiddels zijn we meer dan een jaar verder en is er geen verder nieuws ter zake.

   

 

Vragen

 

Wat is de stand van zaken in dit dossier vandaag ? Waarom duurt het meer dan een jaar om hierin initiatief te ontplooien ?

 

Is er inmiddels ter zake overleg geweest met de middenstand of de horeca uitbaters en zo ja: wat was het resultaat hiervan ?

 

Kan de heer schepen “kort en bondig “ toelichten op welke wijze, via welke dienst, via welke formulieren en mits welke administratieve plichtplegingen men momenteel een vergunning dient aan te vragen ?”


Contact informatie