GR20170223 AP1. Voorstel van raadslid Guy D'haeseleer tot schrapping van de huidige plannen met betrekking tot de herinrichting Burchtstraat-Oudstrijdersplein en Beverstraat (datum van publicatie 15/03/2017)

Volgende motivering wordt door de heer Guy D’haeseleer in zijn voorstel vermeld:

 

“Motivatie :

 

Iedereen is het erover eens dat de Burchtstraat—Oudstrijdersplein en de Beverstraat een opfrissing kunnen gebruiken teneinde het winkelen er aangenamer te maken en nieuwe klanten te kunnen aantrekken.

Tijdens een powerpoint-presentatie werden ons onlangs de plannen uit de doeken gedaan m.b.t. de herinrichting van de Burchtstraat-Oudstrijdersplein en Beverstraat. De 2 opties die voorgesteld werden gingen gepaard met een gevoelig verlies aan parkeerplaatsen.

 

Indien deze plannen uitgevoerd worden betekenen ze de doodsteek voor vele Ninoofse middenstanders. Bereikbaarheid is immers essentieel voor het type handelszaken die er zijn gevestigd.

 

Wij vragen dan ook aan het stadsbestuur om af te zien van de huidige plannen en in overleg te gaan met de lokale handelaars die de huidige plannen massaal afwijzen.”

 

 


Contact informatie