GR20170223: korte agenda (datum van publicatie 22/02/2017)

Politie

1.       Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een betrekking in het operationeel kader - inspecteur van politie - dienst operaties

2.       Politie - Kasmiddelen over het vierde kwartaal 2016

 

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Logistiek/patrimoniumbeheer

3.       Logistiek/patrimoniumbeheer - aankoop Fedimmogebouw - goedkeuring - goedkeuring ontwerp-akte

4.       Logistiek/patrimoniumbeheer - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst I-monitor

5.       Logistiek/patrimoniumbeheer - affectatie van percelen stadsgrond in Ninove en Lieferinge - goedkeuring

Burgerzaken

6.       Burgerzaken - zitdagen FOD Financiën - personenbelasting - goedkeuren samenwerkingsovereenkomst

Communicatie

7.       Dienst communicatie - overzicht klachtenbehandeling januari - december 2016 - kennisgeving

Sociale zaken

8.       Sociale zaken - aanpassing reglement mantelzorgpremie

Noodplanning

9.       Noodplanning - Aanvaarding BNIP carnaval Ninove 2017

 

Grondgebiedzaken

Openbare werken

10.     Openbare werken - voetweg 44 te Ninove - wijziging rooilijn voetweg - definitieve vaststelling rooilijn

11.     Openbare werken - aanleg overstortleiding en sanering achterwaartse lozingen in de Fonteinstraat te Okegem - opbraak en heraanleg van wegenis in de Fonteinstraat en Bruggeweg (voetweg 18) te Okegem - voorlopige vaststelling voorgestelde rooilijn in de  Bruggeweg (voetweg 18) - gedeeltelijke verbreding van voetweg 18 (Bruggeweg) te Okegem - voorlopige vaststelling van het voorstel tot gedeeltelijke verbreding van voetweg 18 - instellen procedure openbaar onderzoek

Mobiliteit

12.     Mobiliteit - Outer - Lebekestraat - inrichten van 2 sluissystemen tussen huisnummer 42 en huisnummer 46 en tussen huisnummer 67 en grens met huisnummer 61 voorzien van voorrangsregeling - stadswegen - goedkeuring

13.     Mobiliteit - Aspelare - Wildendries - opheffing gemeenteraadsbesluit van 12 maart 2016 - goedkeuring nieuw gemeenteraadsbesluit - gemeenteweg - gewestweg

14.     Mobiliteit - Industriezone - aanbrengen witte onderbroken lijn - stadswegen

Lokale economie

15.     Lokale economie - strategisch commercieel plan voor de detailhandel - goedkeuring

16.     Lokale economie - marktreglement - wijziging

 

Vrijetijdszaken

Onderwijs

17.     Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - vernieuwing schoolraden - princiepsbeslissing

18.     Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - vernieuwing schoolraden - goedkeuring verkiezingsreglement geleding personeel

19.     Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - vernieuwing schoolraden - goedkeuring verkiezingsreglement geleding ouders

Cultuur en evenementen

20.     Cultuur - UiTPAS - ruilvoordeel - goedkeuring

Bibliotheek

21.     Bibliotheek - vervanging lid van de beheerraad

Sport

22.     Sport - overeenkomst vertrek + aankomst Lotto Belgium Tour 06 september 2017 elite dames UCI 2.1 - toekenning toelage aan VZW Belgium Ladies Cycling


Contact informatie