GR20161215 Punt 7 Openbare werken - wijzigen rooilijn Savooistraat te Ninove - voorlopige vaststelling

Dit agendapunt wordt verdaagd.