GR20161215 Punt 6 Sociale zaken - ontwikkelingssamenwerking - verdeling beschikbare middelen GROS

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;

 

Gelet op het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 september 2016 waarbij het huidig subsidiereglement voor ontwikkelingssamenwerking goedgekeurd werd;

 

Gelet op het verslag van de vergadering van de GROS van 19 september 2016;

 

Overwegende dat volgens het subsidiereglement voor ontwikkelingssamenwerking een voorstel mag gedaan worden door de GROS over de verdeling van het restbedrag van het jaarlijks budget voor ontwikkelingssamenwerking;

 

Overwegende dat het restbedrag van subsidies voor ontwikkelingssamenwerking ongeveer € 14.800 is;

 

Overwegende dat de GROS het voorstel doet om de organisaties die lid zijn van de GROS zeker een extra bijdrage te geven, aangevuld met externe organisaties;

 

Overwegende dat de GROS volgende organisaties voorstelt:

 • Akouyo vzw
 • Broederlijk Delen vzw
 • Damiaanactie vzw
 • Oxfam vzw
 • Revive vzw
 • Rode Kruis vzw
 • Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging vzw - 11.11.11.
 • Memisa vzw
 • Dokters van de wereld vzw
 • Mercy ships vzw
 • Artsen zonder vakantie vzw
 • Leraars zonder Grenzen vzw
 • Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw

 

Gelet op de ingediende en aanvaarde amendementen:

1. schrappen van 6 grote organisaties (Broederlijk Delen, Rode Kruis, Mercy Chips, Oxfam, 11.11.11., Memisa)

Dit amendement wordt met 24 ja-stemmen (Open VLD, CD&V, Sp.a-Groen, N-VA) en 8 onthoudingen (Forza Ninove) aanvaard.

2. toevoegen van 6 kleinere organisaties (Desert Lions, Volk in Nood, A future for Togo, Ondernemers zonder grenzen, Bollé Bollé, Dédé)

Dit amendement wordt met 31 ja-stemmen (Open VLD, CD&V (met uitzondering van F. Van Eeckhout), Sp.a-Groen, N-VA en Forza Ninove) en 1 onthouding (F. Van Eekchout (CD&V) aanvaard.

 

Overwegende dat de GROS het voorstel doet om aan alle voorgestelde organisaties een bedrag van € 1.000 te schenken;

 

Overwegende dat er voldoende kredieten voorzien zijn in het budget 2016, op de algemene rekening 649000 van het beleidsitem 090920 en de actie 3/11/1/5: “het subsidiëren van de Ninoofse Noord-Zuidinitiatieven, als ondersteuning van de realisaties van deze initiatieven”;

 

 

 

gelet op het visum van de financieel beheerder dat wordt verleend na wijziging;

 

 

Besluit:

 

 

met 18 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

6 nee-stemmen (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten)

8 onthoudingen  (Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout, Jean-Pierre Van Oudenhove)

 

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad volgt het voorstel van de GROS om een schenking te doen aan de volgende organisaties voor de verdeling van het restbedrag van het budget voor ontwikkelingssamenwerking 2016.

 

 • Akouyo vzw

Albertlaan 216/4, 9400 Ninove

IBAN BE39 0688 9395 1219

BE 0502.841.763

 

 • Damiaanactie vzw

Leopold IIlaan 263, 1081 Koekelberg

IBAN BE05 0000 0000 7575

BE 0406.694.670

 

 • Revive vzw

Wittepaalstraat 16, 9051 Afsnee

IBAN BE92 0017 5192 9023

BE 0550.521.718

 

 • Dokters van de wereld vzw

Kruidtuinstraat 75, 1210 Sint-Joost-ten-Node

IBAN BE26 0000 0000 2929

BE 0460.162.753

 

 

 • Artsen zonder vakantie vzw

Rode-Kruisplein 16, 2800 Mechelen

IBAN BE73 7331 0001 0060

BE 0448.723.978

 

 • Leraars zonder Grenzen vzw

Jan De Graefstraat 7, 2600 Antwerpen

IBAN BE48 5230 8027 2427

BE 0462.791.453

 

 • Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw

Kruidtuinstraat 75, 1210 Sint-Joost-ten-Node

IBAN BE06 5230 8056 2922

BE 0434.380.549

 

 • Vzw Dédé,

Vlasbloemstraat 44

8870 Izegem

IBAN BE 68 5230 8056 4134

BE 0848.211.451

 

 • Vzw Bollé Bollé

Maria-Theresiastraat 14/33

3000 Leuven

IBAN BE 35 7340 2236 1337

BE 0825.243.930

 

 • Vzw Ondernemers zonder grenzen

St. Bavoplein 4

2530 Boechout

IBAN BE 10 0000 0000 0404

BE 0891.918.067

 

 • Desert Lions

Flierendries 3

94 Denderwineke

IBAN BE 83 0357 8320 4515

BE

 

 • A future for Togo

Brakelsesteenweg 562

9400 Voorde-Ninove

IBAN BE92 8508 2612 2423

BE 0889.006.681

 

 • Volk in Nood

Heidebosstraat 34

9310 Moorsel - Aalst

IBAN BE36 6455 0009 7881

BE 0457.463.381

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad volgt het advies van de GROS om aan alle hierboven vermelde organisaties een gelijk bedrag van € 1.000 te schenken. 

 

Artikel 3

 

Indien bovenstaande verdeling gevolgd wordt door de gemeenteraad blijft nog een restbedrag over voor ontwikkelingssamenwerking 2016 waarvoor de gemeenteraad zelf een voorstel kan formuleren.  Eventueel kunnen bovenstaande organisaties een extra bedrag krijgen of kan er een nieuw voorstel gedaan worden vanuit de gemeenteraad.

 

Artikel 4

 

Er zijn voldoende kredieten voorzien in het budget van 2016, op de algemene rekening 649000 van het beleidsitem 090920 en de actie 3/11/1/5: “het subsidiëren van de Ninoofse Noord-Zuidinitiatieven, als ondersteuning van de realisaties van deze initiatieven”.