GR20161215 Punt 0.1 Punt toegevoegd bij hoogdringendheid - secretariaat - Ilva - buitengewone algemene vergadering - maandag 19 december 2016 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Ilva;

 

Gelet op de uitnodiging van 28 oktober 2016 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Ilva  op maandag 19 december 2016;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op de uitnodiging van de gewone algemene vergadering met volgende agenda:

  1. Samenstelling van het bureau
  2. Benoeming van de bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de jongste gewone Algemene Vergadering
  3. Goedkeuren actieplan en budget 2017

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de gewone algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

 

Gelet op de hoogdringendheid aangenomen met eenparigheid van stemmen;

 

Besluit:

 

 

met 26 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Guy D'haeseleer, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Stijn Vermassen, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen, Hedwig Steenhout, Jean-Pierre Van Oudenhove)

6 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten)

 

 

Artikel 1

 

Akte wordt genomen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van

maandag 19 december 2016

 

Artikel 2

 

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de gewone algemene vergadering van Ilva op maandag 19 december 2016 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Ilva, Zuid III, Industrielaan 18, 9320 Erembodegem.