GR20161215 AP7. Interpellatie van raadslid Joost Arents aan het CBS aangaande de evaluatie van contracten over onderhoud en herstelling van elektriciteitsaangelegenheden

Volgende motivering wordt door de heer Joost Arents in zijn interpellatie vermeld:

 

“Op 5/12 kon ik vaststellen dat er een probleem was met de verlichtingsschakelaars, een probleem die al enige tijd werd gerapporteerd door stadsmedewerkers, meer bepaald de verlichtingsschakelaars aan de trap die de verdiepen op het stadhuis verbindt. Bij navraag aan de receptie bleek dat dit probleem al een jaar gekend zou zijn.

 

Wat was het probleem?

 

’s Avonds als het reeds donker is en de medewerkers verlaten hun bureel en moeten de trap naar beneden nemen, kunnen zij met de verlichtingsschakelaar op 1ste of 2de verdiep de lichten niet aankrijgen omdat de schakelaar op het gelijkvloers eerst moet aangezet worden.

 

Dit impliceert een serieuze onveiligheid voor de medewerkers omdat deze in het donker de trap af moeten. Wat als er een arbeidsongeval gebeurt?

 

Het is onbegrijpelijk dat hier niet meteen naar een oplossing werd gezocht. We beschikken immers over een technische dienst maar die zou niet mogen interveniëren omdat er een contract is!?

 

Gaat de letter van een contract dan boven het mensenleed of in t slechtste geval een mensenleven?

 

Op 6/12 bezocht ik de stad opnieuw en kreeg ik te horen aan de receptie dat er iemand ’s morgens was aangekomen van “Vinci (naam werd me meegedeeld aan de receptie)” maar die kon het probleem niet oplossen en belde naar de firma die een 2de persoon stuurde met wisselstukken, de eerste persoon heeft meer dan een uur gewacht en toen de tweede persoon aankwam werd er vastgesteld dat hij de juiste wisselstukken niet bijhad zodat ze nogmaals moesten terugkomen….

 

Op 7/12 werd dan uiteindelijk het probleem opgelost.

 

Ik stel dan ook de efficiënte werking van een bedrijf als “Vinci” in vraag!

 

Hoelang loopt het contract nog met Vinci?

 

Wat is de mening van de meerderheid over de werking van Vinci?

 

Klopt het dat de stad zijn eigen medewerkers van de technische dienst niet mag inzetten om het probleem versneld opgelost te krijgen? Zoja waarom?”