GR20161215 AP5. Interpellatie van raadslid Marc Plancke betreffende overkapping en verlichting petanquebaan in het park van Meerbeke

Volgende motivering wordt door de heer Marc Plancke in zijn interpellatie vermeld:

 

MOTIVATIE:

 

Op 3 oktober ll vroeg ik via een schriftelijke vraag om de mogelijkheid om de petanquebaan in het park te Meerbeke te overkappen en te verlichten. Deze vraag werd op 27 oktober ll. afgewimpeld met het antwoord dat hier geen budget voor is en in september 2017 nog eens zal herbekeken worden bij de opmaak van de budgetten voor 2018, indien er overschotten zijn op de begroting.

 

Ik had graag antwoord op volgende vragen:

 

-          Waarom wordt dit op een hele lange baan geschoven en pas bekeken in september 2017?

-          Hoeveel bedraagt de raming voor de overkapping?”