GR20161215 AP1. Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van mobiliteit en de burgemeester m.b.t. de boetes en/of retributies voor foutparkeerders

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie vermeld:

 

Motivatie:

 

Tijdens een vorige gemeenteraad werd het probleem al aangehaald, maar kon er niet verder op worden ingegaan.

 

Toelichting:

 

Gelet op het feit dat een fout of overtreding maar één keer bestraft kan worden, is het wenselijk duidelijkheid te verschaffen over wie waar mag optreden. Momenteel blijken de parkeerwachters van OPC immers ook retributies uit te schrijven voor wie buiten een afgebakend parkeervak staat in een zone voor betalend parkeren, terwijl wij van mening zijn dat dit de bevoegdheid van de politie is.

 

Vragen:

 

Wie mag er in een zone voor betalend parkeren (of een blauwe zone) mét afgebakende parkeervakken, optreden tegen:

 

-       Iemand die geparkeerd staat binnen een parkeervak maar waarvan het betaalbewijs ontbreekt of is verlopen?

 

-       Iemand die geparkeerd staat buiten een parkeervak maar een ticket heeft gekocht dat nog niet is verlopen?

 

-       Iemand die geparkeerd staat buiten een parkeervak en geen ticket heeft gekocht?

 

Wie mag er in een zone voor betalend parkeren (of een blauwe zone) zonder afgebakende parkeervakken, optreden tegen:

 

-       Iemand die niet hinderlijk geparkeerd staat en geen ticket heeft gekocht?

 

-       Iemand die wel hinderlijk geparkeerd staat (bijvoorbeeld voor een poort) maar een ticket heeft gekocht dat nog niet is verlopen?

 

-       Iemand die wel hinderlijk geparkeerd staat (bijvoorbeeld voor een poort) en geen ticket heeft gekocht of een ticket heeft voorliggen dat is verlopen?

 

Wie mag er in een zone voor gratis parkeren en mét afgebakende parkeervakken, optreden tegen:

 

-       Iemand die geparkeerd staat buiten een parkeervak?

 

Wie mag er in een zone voor gratis parkeren zonder afgebakende parkeervakken, optreden tegen:

 

-       Iemand die hinderlijk geparkeerd staat?

 

Zijn er afspraken met OPC en de parkeerwachters enerzijds en de politie anderzijds wie wanneer zal optreden?

 

Zijn er nu wel of geen geschreven afspraken met OPC en/of de parkeerwachters of er marges moeten worden toegepast wanneer er een ticket wordt opgemerkt dat (net) is verlopen?”