GR20161214 Punt 5. Gemeentebelastingen - aanvullende belasting op de personenbelasting - hernieuwing

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2015 houdende heffing van de aanvullende belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2016;

 

Overwegende dat, om de stadsbegroting in evenwicht te houden, het nodig is deze belasting te handhaven voor het aanslagjaar 2017;

 

Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen;

 

Gelet op het wetboek van de inkomstenbelasting;

 

 

Besluit:

 

 

met 17 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

14 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout, Jean-Pierre Van Oudenhove)

 

 

 

 

 

Artikel 1

 

Voor het aanslagjaar 2017 bedraagt de aanvullende belasting op de personenbelasting 7,5%.

 

Artikel 2

 

Conform artikel 253, §1, 3° van het gemeentedecreet zal een kopie van dit besluit naar de provinciegouverneur worden verzonden.