GR20161124 Punt 8. Logistiek/patrimoniumbeheer - principiële beslissing tot vestiging van een erfdienstbaarheid van uitzicht op de parking achter de Abdijkerk

Dit agendapunt wordt verdaagd.