GR20161124 Punt 33. Sport - AGB Ninove - retributiereglement zwembad de kleine Dender vanaf 1 januari 2017 voor individuelen en vanaf 1 september 2017 voor clubs en scholen - goedkeuring

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 mei 2005 waarbij het AGB Ninove werd opgericht voor het beheer van sportinfrastructuur, in het bijzonder het zwembad de kleine Dender;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2010 waarbij de aangepaste statuten van het AGB Ninove werden goedgekeurd;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2013 waarbij de retributie voor het zwembad de kleine Dender werd goedgekeurd;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 september 2016 waarbij het retributiereglement voor promotieactiviteiten in het zwembad werden goedgekeurd;

 

Overwegende dat het retributiereglement voor het gebruik van het zwembad de kleine Dender door de raad van bestuur van het AGB Ninove op 7 november 2016 vastgesteld werd;

 

Overwegende dat het past het retributiereglement in de gemeenteraad goed te keuren;

 

gelet op advies van de sportraad, gegeven op 17 november 2016;

 

Gelet op het amendement van raadslid Stijn Vermassen om artikel 2 van het besluit aan te vullen met: “kinderen van gescheiden ouders, die ingeschreven zijn in het bevolkings- of verblijfsregister van de stad Ninove zullen worden beschouwd als inwoners van Ninove en dezelfde korting genieten als elke andere inwoner van onze stad”;

 

Overwegende dat het amendement met eenparigheid van stemmen wordt aanvaard;

 

 

Besluit:

 

 

met 26 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Guy D'haeseleer, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Stijn Vermassen, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen, Hedwig Steenhout, Jean-Pierre Van Oudenhove)

6 onthoudingen  (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten)

 

 

Artikel 1

 

Met ingang van 1 januari 2017 voor individuelen en met ingang van 1 september 2017 voor clubs en scholen, wordt het retributiereglement voor het gebruik van het zwembad de kleine Dender, vastgesteld door de raad van bestuur van het AGB Ninove op 7 november 2016,  aangepast en goedgekeurd als volgt:

 

 

Individueel

Inwoner Ninove

Niet-Inwoner

Baby’s en peuters 0/4 jaar

€ 1,50 incl. BTW

€ 1,80 incl. BTW

Kinderen van 5 tot en met 15 jaar

€ 2,50 incl. BTW

€ 3,00 incl. BTW

Volwassenen (vanaf 16 jaar)

€ 3,80 incl. BTW

€ 4,50 incl. BTW

Senioren (65+)

€ 3,30 incl. BTW

€ 4,00 incl. BTW

Daluren, laatste zwemuur in de week

(toegang tussen 19u45 – 20u15)

€ 1,80 euro incl. BTW

€ 2,20 euro incl. BTW

Doelgroepen

€ 1,50 euro incl. BTW

€ 1,80 euro incl. BTW

UiTPAS aan kansentarief

€ 1,50 euro incl. BTW

€ 1,50 euro incl. BTW

Therapiezwemmen (erkend medisch begeleider)  

Enkel geldig tijdens daluren

€ 1,50 incl. BTW pp / uur

€ 1,80 incl. BTW pp / uur

 

Doelgroepen: kansenpas, andersvaliden ( 9 punten) enkel persoon zelf

Daluren:          niet in het weekend

                        schooldagen ma, di, do, vrij: 07u30 tot 15u30 en woe: 7u30 tot 11u30

                        vakantiedagen: ma-vrij: 7u30 tot 09u15

 

 

Abonnementen

Inwoner Ninove

Niet-Inwoner

10 beurtenkaart 5 tot en met 15 jaar

€ 23,00 incl. BTW

€ 28,00 incl. BTW

10 beurtenkaart vanaf 16 jaar

€ 35,00 incl. BTW

€ 42,00 incl. BTW

10 beurten Senioren (65+)

€ 28,00 incl. BTW

€ 34,00 incl. BTW

10 beurtenkaart doelgroepen en kinderen 0/4 jaar

€ 15,00 incl. BTW

 

€ 18,00 incl. BTW

 

20 beurtenkaart 5 tot en met 15 jaar

€ 35,00 incl. BTW

€ 42,00 incl. BTW

20 beurtenkaart vanaf 16 jaar

€ 60,00 incl. BTW

€ 72,00 incl. BTW

20 beurten sportzwemkaart

€ 35,00 incl. BTW

€ 42,00 incl. BTW

Jaarabonnement tot en met 15 jaar

€ 180,00 incl. BTW

€ 216,00 incl. BTW

Jaarabonnement vanaf 16 jaar

€ 250,00 incl. BTW

€ 300,00 incl. BTW

Aankoop badge (voor abonnement)

€ 2,00 incl. BTW

€ 2,00 incl. BTW

Verlies badge + nieuwe badge

€ 5,00 incl. BTW

€ 5,00 incl. BTW

 

10 beurtenkaarten zijn 6 maand geldig, 20 beurtenkaarten een jaar

Sportzwemkaart enkel in daluren

Kansenpas abonnementen                                            ¼ van prijs

 

 

Scholen

School uit Ninove

School buiten Ninove

Leerlingen enkele zwembeurt

€ 1,00 incl. BTW

€ 1,20 incl. BTW

Leerlingen blokuur en recreatieve zwembeurt

€ 1,50 incl. BTW

€ 1,80 incl. BTW

 

 

Promotietarieven

Inwoner Ninove

Niet-Inwoner

Verjaardagszwemmen (mits reservatie)

jarige gratis

jarige gratis

Per kind/volwassene bij de jarige

€ 1,80 incl. BTW

€ 2,20 incl. BTW

Gezinszwemmen op zondag

€ 8,00 incl. BTW (max 6 personen) of

€ 1,50 incl. BTW pp (meer dan 6 personen)

€ 10,00 incl. BTW (max 6 personen) of

€ 1,80 incl. BTW pp (meer dan 6 personen)

 

Promotieactiviteiten

Swim & Run                                           8,00 euro incl. BTW

                                                           12,00 euro incl. BTW per ploeg (2p)

Ontbijtzwemmen op zondag                  5,00 euro incl. BTW

Watervolleybaltoernooi                        15,00 euro incl. BTW per ploeg (4p)

Senioren zwemparty                             6,00 euro incl. BTW

Andersswim                                          4,00 euro incl. BTW

Spelnamiddag                                       5,00 euro incl. BTW

 

 

Groepstarieven

Inwoner Ninove

Niet-Inwoner

Kinderen 5 tot en met 15 jaar

(+20 zwemmers)

€ 1,90 incl. BTW pp

€ 2,30 incl. BTW pp

Volwassenen en begeleiders

(+20 zwemmers)

€ 3,10 incl. BTW pp

€ 3,80 incl. BTW pp

Instellingen of verenigingen voor doelgroepen inclusief begeleiders

€ 1,50 incl. BTW pp

€ 1,80 incl. BTW pp

 

Clubs

Club uit Ninove

Club buiten Ninove

Huur 1 baan of ½ instructiebad buiten publieksuren 

€ 8,50 incl. BTW/uur

€ 10,00 incl. BTW/uur

Huur 1 baan tijdens publieksuren (minimum 8 personen worden aangerekend)

€ 0,80 incl. BTW pp

€ 1,00 incl. BTW pp

 

 

 

Huur zwembad voor wedstrijden

€ 25,00 incl. BTW/uur

€ 30,00 incl. BTW/uur

 

 

Ontspanning

Geurbaden (15 min. Per beurt)                        € 2 incl. BTW aanvullend op inkomtarief

 

 

Diversen :

Badmuts                                                                                 € 1,80 incl. BTW

Zwempamper                                                                         € 1,80 incl. BTW

Brevet                                                                                    € 1,80 incl. BTW

Gebruik vergaderzaal (inclusief water en koffie/thee)              € 10,00 per dagdeel

Nemen van een zwart/wit kopij A4 recto                                 € 0,20 incl. BTW

Nemen van een kleurenkopij A4 recto                                     € 0,30 incl. BTW

Deelname bijscholing redder                                                   € 30,00 incl. BTW

Administratieve kost herinnering factuur                                 € 10,00 incl. BTW

 

Artikel 2

 

Enkel na inlezen ID of voorleggen bewijs woonplaats en gezinssamenstelling zal de gebruiker uit Ninove een korting toegestaan worden van om en bij de 20%. Dit op alle tarieven behalve de promotieactiviteiten, de diversen en de ontspanning.

 

Kinderen van gescheiden ouders, die ingeschreven zijn in het bevolkings-of verblijfsregister van de stad Ninove zullen worden beschouwd als inwoners van Ninove en dezelfde korting genieten als elke andere inwoner van onze stad.

 

Artikel 3

 

In daluren wordt de wildwaterbaan of het golfslagbad niet geopend, tenzij in de maanden december en juni en twee weken voor de paasvakantie en voor recreatieve zwembeurten.

 

Artikel 4

 

Het eigen personeel, het personeel van de stad Ninove, de brandweer, de politie, …… betalen het gewone inkomtarief.

 

Artikel 5

 

Bij wanbetaling zal de invordering geschieden overeenkomstig de burgerlijke rechtspleging.

 

Artikel 6

 

Alle vorige retributiereglementen worden opgeheven.

 

Artikel 7

 

Een kopie van dit besluit wordt binnen de 20 dagen na deze zitting verstuurd naar de Vlaamse regeringscommissaris.