GR20161124 Punt 23. Mobiliteit - Outer - Spoorwegstraat - Oude-Eichembaan - plaatsen signalisatie B5 - B15 - stadswegen

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Gelet op het e-mailbericht van vrijdag 15 juli 2016 van mevrouw Betty Van de Perre met betrekking tot de Spoorwegstraat en de Oude-Eichembaan te Outer;

 

Overwegende dat betrokkene vraagt om op volgende locaties verkeersspiegels te plaatsen:

  • Kruispunt Oude-Eichembaan met Spoorwegstraat
  • Kruispunt Spoorwegstraat met Aardeweg

 

Overwegende dat de mobiliteitsdienst er geen voorstander van is om verkeersspiegels te plaatsen gezien dit zorgt voor een vals veiligheidsgevoel en een verhoging van de snelheid;

 

Overwegende dat de mobiliteitsdienst de situatie op donderdag 1 september 2016 is gaan bekijken en zij er voorstander van is volgende maatregelen in te voeren om de verkeersituatie veiliger te maken:

 

  • Op het kruispunt van de Spoorwegstraat met de Aardeweg te Outer moet het verkeer komende van de Spoorwegstraat en rijdende richting Aardeweg stoppen. Dit wordt aangeduid door middel van een verkeersbord B5.
  • Het verkeer komende van de Aardeweg te Outer heeft voorrang op het verkeer komende van de Spoorwegstraat. Dit wordt aangeduid door middel van een voorrangsbord B15.
  • Op het kruispunt van de Oude-Eichembaan met de Spoorwegstraat te Outer moet het verkeer komende van de Oude-Eichembaan en rijdende richting Spoorwegstraat stoppen. Dit wordt aangeduid door middel van een verkeersbord B5.
  • Het verkeer komende van de Spoorwegstraat te Outer heeft voorrang op het verkeer komende van de Oude-Eichembaan Dit wordt aangeduid door middel van een voorrangsbord B15.

 

Gelet op het gunstig advies van de verkeerscommissie van 12 oktober 2016;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Op het kruispunt van de Spoorwegstraat met de Aardeweg te Outer moet het verkeer komende van de Spoorwegstraat en rijdende richting Aardeweg stoppen. Dit wordt aangeduid door middel van een verkeersbord B5.

 

Het verkeer komende van de Aardeweg te Outer heeft voorrang op het verkeer komende van de Spoorwegstraat. Dit wordt aangeduid door middel van een voorrangsbord B15.

 

 

Op het kruispunt van de Oude-Eichembaan met de Spoorwegstraat te Outer moet het verkeer komende van de Oude-Eichembaan en rijdende richting Spoorwegstraat stoppen. Dit wordt aangeduid door middel van een verkeersbord B5.

 

Het verkeer komende van de Spoorwegstraat te Outer heeft voorrang op het verkeer komende van de Oude-Eichembaan Dit wordt aangeduid door middel van een voorrangsbord B15.

 

Artikel 2

 

Deze beslissing zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.