GR20161124 Punt 11. Sociale zaken - Logo Dender Vzw, aanduiden vervanger dagelijks bestuur Logo

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 oktober 2011 betreffende de toetreding tot het lokaal gezondheidsoverleg regio Aalst en de goedkeuring van de statuten;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 03 maart 2016 waarbij Dhr. Alain Triest werd aangeduid als lid van de Raad van Bestuur van Vzw Logo Dender;

 

Overwegende dat de stad Ninove deel uitmaakt van het bestuur van Vzw Logo Dender;

 

Overwegende dat het thema gezondheid sinds september 2016 onder de bevoegdheid valt van Dhr. Wouter Vande Winkel;

 

Gaat over tot geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft:

 

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 32

Aantal uitgebrachte stemmen: 32

Aantal stemmen op naam van Wouter Vande Winkel: 27

Aantal onthoudingen: 5

 

Overwegende dat de heer Wouter Vande Winkel de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft behaald;

 

 

Besluit:

 

Artikel 1

Als kandidaat vertegenwoordiger voor de raad van bestuur van Vzw Logo Dender wordt Dhr. Wouter Vande Winkel aangeduid.

 

Artikel 2

De beslissing van de gemeenteraad van 03 maart 2016 waarbij Dhr. Alain Triest werd aangesteld als lid van de Raad van Bestuur van Vzw Logo Dender wordt ingetrokken.

 

 

Artikel 3

Deze beslissing wordt doorgestuurd naar Vzw Logo Dender, Kareelstraat 100 bus 1, 9300 Aalst.