GR20161124 AP8. Interpellatie van raadslid Joost Arents aan het CBS aangaande de nieuwjaarsparty van 31/12/2016 met callboys in een grote tent op de OCMW parking

Volgende motivering wordt door de heer Joost Arents in zijn interpellatie vermeld:

 

“Op de GR van oktober werd nav debat over de winterfeesten na mijn tussenkomst duidelijk gemaakt dat:

 

1.de ocmw parking onbespreekbaar was.

 

2.individuele personen geen logistieke ondersteuning krijgen van de stad.

 

Kan het college me de stand van zaken geven omtrent de aanvraag van een(meerdere) individu(en) of een organisatie omtrent de NYE2017 met callboys?

 

Werd er al een beslissing genomen?

Indien niet, hoe gaat het college om met het feit dat een individu dit reeds promoot op FB en op “ ge zetj van ninov..” ?

 

Indien niet, hoe gaat een gemeenteraadslid van de meerderheid om met het feit dat het adres van zijn 2 zaken vermeld staan als verkooppunten voor een evenement dat nog niet goedgekeurd is?”