GR20161124 AP7. Interpellatie van raadslid Joost Arents ivm een efficiënte politiewerking die moet focussen op haar kerntaken

Volgende motivering wordt door de heer Joost Arents in zijn interpellatie vermeld:

 

“Jullie herinneren zich dat onze fractie op de voorgaande gemeenteraden aangedrongen heeft om meer politiemensen aan te werven.

 

We betreuren dan ook dat steeds meer gekozen kandidaten uiteindelijk hun ambt niet aanvaarden.

 

Omdat de politie zich meer moet focussen op haar kerntaken (veiligheid op alle gebied, aanpak criminaliteit enz) wil ik graag antwoord krijgen op de  volgende vragen :

 

Hoeveel stadsmedewerkers werken erop leefmilieu?

 

Hoeveel van deze mensen mogen een pv opstellen?

 

Hoeveel Pv werden er reeds opgesteld door deze geautoriseerde medewerkers?

 

Hoeveel gasboetes werden er opgesteld? (graag uitsplitsen welk soort overtredingen)

 

Hoeveel ervan werden geseponeerd?

 

Hoeveel werden er betaald?”