GR20161124 AP5. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer over de toepassing van de afspraken tussen de stad het OPC met betrekking tot het tijdstip vanaf wanneer er retributies mogen worden uitgeschreven

Volgende motivering wordt door de heer Guy D’haeseleer in zijn interpellatie vermeld:

 

“Motivatie :

 

Vroeger was er de afspraak tussen OPC en het stadsbestuur dat volgende marges zouden in acht genomen worden alvorens men zou overgaan tot het uitschrijven van een retributie : 6 minuten marge voor een gratis ticket, en 1 kwartier voor een betaald ticket.

 

Ik had de Schepen dan ook graag volgende vragen gesteld :

 

  1. Sinds wanneer werd deze afspraak tenietgedaan?

 

  1. Wie nam hiervoor het initiatief?

 

  1. Op welke manier werd hierover gecommuniceerd met de bevolking?

 

  1. Waarom schrijft men toch boetes uit, in tegenstelling tot het standpunt van de toenmalige korpschef die duidelijk stelde dat men buiten de afgebakende parkeervakken geen retributies mag uitschrijven?

 

  1. Kunnen retributies uitgeschreven worden voor wagens die geparkeerd staan voor de eigen garage waarop de persoonlijke nummerplaat werd aangebracht?

 

  1. In hoeverre is de Schepen van oordeel dat deze heksenjacht een positief effect heeft voor de lokale middenstand?”