GR20161124 AP4. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer over de stand van zaken mbt ontsluiting industriepark Ter Groeninghe

Volgende motivering wordt door de heer Guy D’haeseleer in zijn interpellatie vermeld:

 

“Motivatie :

 

Kan de Schepen me de stand van zaken meedelen m.b.t. ontsluiting industriepark Ter Groeninghe.”