GR20161124 AP3. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer over de geplande werken in de Hazeleerstraat te Okegem

Volgende motivering wordt door de heer Guy D’haeseleer in zijn interpellatie vermeld:

 

“Motivatie:

 

Kan de bevoegde schepen me een stand van zaken geven mbt deze werken ( voetpaden , rooien platanen, enz...)”