GR20161124 AP2. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer over het gebrekkige groenonderhoud in verschillende wijken in de stad

Volgende motivering wordt door de heer Guy D’haeseleer in zijn interpellatie vermeld:

 

“Bewoners van o.a. de Hazeleestraat (foto’s bijlage) en de wijk Hof Ter Duyst klagen terecht over de gevolgen van het gebrekkig groenonderhoud in hun wijken. De bomen zijn er al lange tijd niet meer gesnoeid, en de wildgroei zorgt ervoor dat massa’s afgevallen bladeren op de voetpaden en in de goten blijven liggen.

 

Dit zorgt er niet alleen voor dat de roosters verstopt raken, maar ook dat het levensgevaarlijk glad is op de voetpaden.

 

De bewoners kunnen het echt niet meer bijhouden. Hun gft- containers zitten overvol en de bladkorven puilen uit. Bovendien is het zo dat de diensten van de stad opdracht gekregen hebben om enkel de bladkorven leeg te maken, doch de massa’s bladeren errond en in de rest Vele mensen zijn, gezien hun leeftijd, niet meer in staat om zelf deze bladeren te ruimen. Zij worden eigenlijk geacht het werk van de stad over te nemen. Dit is uiteraard onaanvaardbaar.

 

Op welke manier zal de stad hier een structurele oplossing aan bieden?”