GR20161124 AP12. Interpellatie en voorstel van raadslid Kurt Van Den Driessche aan het CBS m.b.t. de toehoorders in de tribune

Volgende motivering wordt door de heer in zijn interpellatie en voorstel vermeld:

 

“Motivatie:

 

Onze fractie is van mening dat de mensen die de moeite doen om naar de gemeenteraadszittingen te komen, respect verdienen. Hun stoelen zijn minder comfortabel als de onze en ze luisteren dikwijls beter naar wat wij zeggen, dan de collega’s van de meerderheid. En vooral, zij hebben geen drank ter beschikking.

 

Toelichting:

 

Wij doen hier geen oproep om een bar te openen, maar een waterverdeler met enkele bekertjes zou zeker geen kwaad kunnen.

 

Voorstel:

 

De gemeenteraad beslist om tijdens de zittingen van de gemeenteraad een waterverdeler en bekertjes te voorzien voor het publiek in de tribune van de raadszaal en te voorzien in het regelmatig onderhoud en aanvulling ervan.