GR20161124 AP11. Interpellatie en voorstel van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van mobiliteit en onderwijs m.b.t. de gewijzigde verkeerssituatie aan de kleuterschool van Appelterre

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie en voorstel vermeld:

 

“Motivatie:

 

Sinds enige tijd werden er aan de zaal PAX en aan de enkele huizen achter de kerk van Appelterre, een verkeersbord C3 (verbod in te rijden) geplaatst waardoor de weg die loopt langs de schoolpoort van de kleuterschool, verkeersvrij zou worden. De reden is dat deze weg te smal is om gemengd verkeer toe te laten, zeker in de buurt van een kleuterschool. Ook bij tegenliggend verkeer stelt er zich een probleem. Op zich is onze fractie dus akkoord met de redenering en de invoering van het inrijverbod. Maar, zoals nogal dikwijls gebeurt bij deze meerderheid, wordt er een en ander over het hoofd gezien.

 

Toelichting:

 

Ten eerste blijken deze borden een maat voor niets te zijn. Te regelmatig zie ik zowel ouders als personeel tot aan de schoolpoort rijden om ‘snel’ de zoon of dochter op te pikken of ‘snel’ iets te halen of af te zetten. Zeker bij slecht weer.

 

Ten tweede moet de schoolbus, die vroeger de kinderen voor de poort kon afzetten of ophalen, nu verplicht uitwijken en vooral hopen dat de uitverkoren stopplaats, beschikbaar is. Een voorbehouden plaats is er immers niet voorzien.

 

Maar dat betekent dus wel dat de kinderen die met de schoolbus komen sindsdien een (klein) stukje over de openbare weg moeten en daar begeleiding voor nodig is. Niet onoverkomelijk en zeker gezond, maar hopelijk wel gedekt via de verzekering…  Het schoolreglement stelt namelijk dat de busbegeleider niet verantwoordelijk is voor de veiligheid van de kinderen op de openbare weg en zelf geen kinderen mag begeleiden op de openbare weg?

 

Als de stad consequent wil zijn, dan dringen zich bijkomende maatregelen op.

 

Vragen:

 

Is deze wijziging (incl. plaatsing verkeersborden C3) voorgelegd en besproken op de verkeerscommissie? Zoja, van welke datum, en wat was hun advies?

 

Zijn de schepenen het er mee eens dat de huidige verkeersregels, zowel door ouders als personeel worden genegeerd?

 

Zijn de schepenen het er mee eens dat deze nieuwe situatie vooral voor de schoolbus voor problemen zorgt, vooral omdat er geen alternatief is voorzien zoals een voorbehouden parkeerplaats voor op- en afstappen in de buurt van de schoolpoort?

 

Zijn de kinderen die gebruik maken van de schoolbus, gegarandeerd verzekerd tussen de schoolpoort en de opstapplaats?

 

Voorstel:

 

De gemeenteraad beslist om net voorbij de schoolpoort van de kleuterschool van Appelterre (Appelterre Dorp 13) in de richting van de zaal PAX, een wegneembaar verkeerspaaltje te plaatsen in het midden van de weg om de nieuwe verkeerssituatie fysiek af te dwingen.

De gemeenteraad beslist om voor de ingang van de kerk van Appelterre een voldoende groot parkeervak af te bakenen in combinatie met een verbodsbord E3 (verboden stilstaan en parkeren) met onderbord ‘uitgezonderd ceremoniewagens en schoolbus’.”