GR20161124 AP10. Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van openbare werken en de schepen van mobiliteit m.b.t. een advies van de verkeerscommissie over voorsorteren in de Gemeentehuisstraat te Meerbeke

 

 

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van in zijn interpellatie vermeld:

 

“Motivatie:

 

Op vraag van een buurtbewoner heeft de verkeerscommissie zich gunstig uitgesproken over het aanbrengen van voorsorteervakken bij het uitrijden van de Gemeentehuisstraat .

 

Toelichting:

 

Voor zover ik me niet vergis, geldt in de gemeentehuisstraat slechts beperkt éénrichtingsverkeer. Inrijden vanaf de Halsesteenweg mag nog altijd over 50m om de parking aan de kerk te bereiken…

 

Ik heb dit bij het lezen van het verslag van de verkeerscommissie ook gemeld aan de schepen van mobiliteit en de dienst mobiliteit.

 

Vragen:

 

Klopt mijn opmerking dat er over de eerste 50m vanaf de Halsesteenweg de Gemeentehuisstraat mag worden ingereden?

 

Zoja, hoe kunnen er dan voorsorteervakken worden voorzien bij het uitrijden van die straat richting Halsesteenweg?”