GR20161124 AP1. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer over de communicatie door Mitiska over de komst van retailpark

Volgende motivering wordt door de heer Guy D’haeseleer in zijn interpellatie vermeld:

 

“Motivatie :

 

Recent kregen we een publicatie in de bus m.b.t. het retailpark “Ninouter”. 

 

Was er communicatie tussen het schepencollege en de initiatiefnemers omtrent deze folder?

 

Wat is de reactie van het schepencollege m.b.t. de inhoud van deze communicatie?

 

Er worden ook enkele vertegenwoordigers van handelaarsverenigingen in opgevoerd.  Vertolken deze het standpunt van de vereniging die ze vertegenwoordigen?  Op welke manier werd dit afgetoetst? Zijn daarover al contacten geweest met de betrokkenen?”