GR20161020 AP1. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer met betrekking tot de aanwezigheid van een personeelslid met hoofddoek binnen de stadsdiensten

Volgende motivering wordt door de heer Guy D’haeseleer in zijn interpellatie vermeld:

 

“Motivatie:

 

In hoeverre strookt de aanwezigheid van een personeelslid met hoofddoek met de rechtspositieregeling van de stad.

 

Is het schepencollege van oordeel dat dit de neutraliteit binnen de stad bevordert?”