GR20161020 Punt 9. Secretariaat - Solva - Algemene Vergadering - maandag 12 december 2016 - akteneming agenda

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Solva;

 

Gelet op de uitnodiging van 7 september 2016 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van Solva op maandag 12 december 2016 om 19.00u;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda:

  1. Samenstelling van het bureau
  2. Statutenwijziging SOLVA
  3. Benoeming van de bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de jongste gewone Algemene Vergadering
  4. Goedkeuring actieplan en budget 2017

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Akte wordt genomen van de agenda van de Algemene Vergadering van Solva, zonder opmerkingen

 

Artikel 2

 

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van Solva op maandag

12 december 2016 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Solva, Joseph Cardijnstraat 60, 9420 Erpe-Mere.