GR20161020 Punt 3. Secretariaat - eedaflegging van een gemeenteraadslid

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 7,§3;

 

Gelet op het ontslag van raadslid Werner Somers, waarvan akte genomen;

 

Overwegende dat raadslid Guy D’haeseleer aan de voorzitter van de gemeenteraad, als fractieleider, vraagt om raadslid Hedwig Steenhout aan te stellen in de vervanging van Werner Somers;

 

Overwegende dat de heer Hedwig Steenhout de eerstvolgende opvolger is en bereid is om het mandaat van gemeenteraadslid op te nemen;

 

Gelet op het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Hedwig Steenhout;

 

Besluit:

 

Artikel 1

De heer Hedwig Steenhout legt in openbare vergadering van de gemeenteraad de eed “ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen” af in handen van de voorzitter van de gemeenteraad.

 

Artikel 2

De heer Hedwig Steenhout treedt in de vervanging van raadslid Werner Somers.