GR20161020 Punt 18. Financiële dienst - kerkfabrieken - budget 2017 - kennisname

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2014 -2019;

 

Gelet op de beslissingen van de diverse kerkraden waarbij het budget 2017 van de kerkfabriek werd vastgesteld;

 

Gelet op het gunstig advies van de administratieve raad van de protestants - evangelische eredienst van 4 augustus 2016;

 

Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 30 augustus, 6 en 20 september 2016 overgemaakt door het centraal kerkbestuur op 27 september 2016;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek Sint Antonius van Padua te Outer – Lebeke het aandeel van de stad Ninove 66,67% bedraagt en het aandeel van de gemeente Haaltert 33,33% bedraagt;

 

Overwegende dat voor de protestantse kerk te Denderleeuw het aandeel van de stad Ninove 10% bedraagt en het aandeel van de gemeente Denderleeuw 90% bedraagt;

 

Overwegende dat wanneer het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad enkel kennis neemt van het budget;

 

Overwegende dat de storting van de exploitatietoelage voor de kerkfabrieken zal gebeuren voor 50% in de loop van het eerste kwartaal en voor 50% in het derde kwartaal van het dienstjaar;

 

Overwegende dat de uitbetaling van de investeringstoelage zal gebeuren op verzoek van de kerkfabriek en op voorlegging van de facturen;

 

 

Besluit:

 

 

 

Artikel 1

 

Van het budget 2017 van de diverse kerkfabrieken wordt kennis genomen.

 

Artikel 2

 

Het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage wordt bepaald als volgt:

 

Kerkfabriek

budget 2017

 
 

St.Gertrudis Appelterre

 €                    3.290,74

 

St.Amandus Aspelare

 €                   10.213,41

 

St.Pieter Denderwindeke

 €                                - 

 

O.L.V.Lichtmis Lieferinge

 €                   10.767,25

 

St.Petrus Meerbeke

 €                   21.505,08

 

St.Amandus Nederhasselt

 €                   11.374,05

 

St-Margriet Neigem

 €                    4.616,96

 

O.L.V.Hemelvaart Ninove

 €                   72.581,33

 

St.Theresia Ninove

 €                   19.406,68

 

O.L.V.Opdracht Okegem

 €                   34.700,94

 

St.Amandus Outer

 €                   19.074,83

 

St.Antonius Outer - Lebeke

 €                    1.766,59

 

St.Kristoffel Pollare

 €                   10.479,23

 

St.Pietersbanden Voorde

 €                    7.128,53

 

Protestantse kerk Denderleeuw

 €                       677,26

 

totaal

 €                 227.582,88

 

 

 

Artikel 3

 

Het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage wordt bepaald als volgt:

 

Kerkfabriek

budget 2017

 
 

St.Gertrudis Appelterre

 €                   70.000,00

 

St.Amandus Aspelare

 €                   20.000,00

 

St.Pieter Denderwindeke

 €                   10.000,00

 

O.L.V.Lichtmis Lieferinge

 €                                -  

 

St.Petrus Meerbeke

 €                                -  

 

St.Amandus Nederhasselt

 €                   88.000,00

 

St-Margriet Neigem

 €                   28.000,00

 

O.L.V.Hemelvaart Ninove

 €                 147.222,00

 

St.Theresia Ninove

 €                                -  

 

O.L.V.Opdracht Okegem

 €                 138.485,00

 

St.Amandus Outer

 €                 184.545,95

 

St.Antonius Outer - Lebeke

 €                                -  

 

St.Kristoffel Pollare

 €                                -  

 

St.Pietersbanden Voorde

 €                 125.000,00

 

Protestantse kerk Denderleeuw

 €                    3.046,40

 

totaal

 €                 814.299,35

 

 

 

Artikel 4

 

Dit besluit zal worden toegezonden aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur, aan de gemeente Haaltert en Denderleeuw en aan de desbetreffende kerkfabrieken.