GR20161020 Punt 15. Logistiek/patrimoniumbeheer - camerabewaking op niet-besloten plaatsen op het grondgebied van de stad Ninove - verlenen advies.

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 mei 2016 waarbij de opdracht voor de levering en plaatsing van camerabewaking werd gegund aan de firma Tein Technologie, Weldoenersplein 7, 1030 Brussel, die de voor de stad economisch voordeligste regelmatige offerte heeft ingediend voor een bedrag van € 377.001,39, btw inclusief;

 

Gelet op het analyserapport van de korpschef van de lokale politie over de plaatsing van camera’s op niet-besloten plaatsen op het grondgebied van de stad Ninove;

 

Overwegende dat vooraleer de camera’s in dienst worden gesteld de gemeenteraad advies dient te geven over de plaatsing van deze bewakingscamera’s en dat op basis van de analyse van de korpschef en het advies van de gemeenteraad de melding aan de privacy-commissie zal gebeuren;

 

Overwegende dat twee mobiele camera’s zullen worden ingezet zodat het advies voor het ganse grondgebied van de stad moet gelden;

 

 

Besluit:

 

 

met 17 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

13 onthoudingen  (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Hedwig Steenhout, Van Oudenhove Jean-Pierre)

 

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad geeft op basis van de analyse van de korpschef van de lokale politie gunstig advies voor de plaatsing van bewakingscamera’s op niet besloten plaatsen op het ganse grondgebied van de stad Ninove.

 

Artikel 2

 

Op basis van de analyse van de korpschef en het advies van de gemeenteraad zal de melding aan de privacy-commissie gebeuren.

 

Artikel 3

 

Dit besluit wordt meegedeeld als vermelding op de lijst naar de provinciegouverneur binnen de 20 dagen na deze zitting.