GR20161020 Punt 1. Secretariaat - kennisneming van het ontslag van een gemeenteraadslid

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 15;

 

Gelet op de e-mail van 25 september 2016 van de heer Werner Somers, ontvangen door de voorzitter van de gemeenteraad, waarbij hij zijn ontslag indient als gemeenteraadslid;

 

Overwegende dat dit ontslag ingaat vanaf de ontvangst door de voorzitter van de gemeenteraad;

 

Overwegende dat het ontslagnemend lid zijn mandaat dient blijven uit te oefenen tot zijn opvolger beëdigd is;

 

 

 

Besluit:

 

 

Neemt kennis van het schriftelijk ontslag van de heer Werner Somers als gemeenteraadslid.