GR20161020 AP9. Mondelinge vraag van raadslid Joost Arents over de winterfeesten

Volgende motivering wordt door de heer Joost Arents in zijn mondelinge vraag vermeld:

 

“Motivatie van dringende vraag:

 

Deze vraag is dringend omdat de beslissing van college zal gevallen zijn vooraleer ik een interpellatie kan doen op de volgende GR. Ik wil deze mondeling vraag dus absoluut stellen op de komende GR !

De reden waarom ik niet in staat was om deze mondelinge vraag op tijd binnen te sturen komt omdat ik de gevraagde info pas kreeg na de uiterste datum van agendapunten(na middernacht vorige zaterdag). Ik wil immers goed voorbereid en goed ingelicht zijn om de juiste vragen te kunnen stellen. De gevraagde info aan de politie kreeg ik pas na het verstrijken van de periode (na middernacht vorige zaterdag) waardoor deze mondelinge vraag wel degelijk onder de voorwaarden valt om behandeld te worden op de gemeenteraad van 20/10/2016.

Ik geef voor de raadsleden die het dossier niet kennen een korte inleiding op de GR gevolgd door mijn vragen aan het college.

 

Vragen:

  1. Heeft het college al een beslissing genomen ivm deze aanvraag?
  2. Wat is de proforma kostprijs van de gevraagde faciliteiten die hier gevraagd worden?
  3. Klopt het dat de politie deze activiteiten liever niet ziet plaatsvinden?
  4. Is een persoon die in het verleden al bewezen heeft dat hij opgelegde regels niet respecteert betrouwbaar?
  5. Is het college van plan om faciliteiten(gratis dienstverlening en materiaal) te voorzien aan dergelijke man?
  6. Vind het college het verdedigbaar om belastinggeld  te gebruiken en toe te wijzen aan een persoon die nu onder eigen naam allerhande faciliteiten vraagt om zijn geplande activiteiten te kunnen laten doorgaan? Wetende dat hij na eerst failliet te zijn verklaard nadien via vzw NEP opnieuw gesteund werd door de stad voor de wettelconcerten ondanks ons geargumenteerd ongenoegen, en nu opnieuw tijdens de laatste wettelconcerten de deurwaarder op bezoek kreeg om beslag te leggen op de inkomgelden alsook op de ontvangen gelden bij de verschillende verkooppunten? Is het college op de hoogte van deze genoemde feiten?
  7. Gaat het college rekening houden met al deze argumenten om te vermijden dat er een schijn zou ontstaan van vriendendiensten en gaat ze in eer en geweten de juiste beslissing nemen rekening houdend met de achtergrond van de persoon die de aanvraag deed?
  8. Zijn de adviezen al binnen van leefmilieu, politie, brandweer en noodplanambtenaar? En wat adviseren elk van hen?
  9. Valt het evenement en/of de inrichters onder de lijst die goedgekeurd werd door de gemeenteraad voor gratis dienstverlening?
  10. Vindt het college dat dit een evenement is dat georganiseerd wordt in het belang van de stad of vindt het college dat dit evenement georganiseerd wordt in het belang van een persoon en op kosten van de stad? Is er hier unanimiteit over in het college?”