GR20161020 AP7. Interpellatie en voorstel van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de burgemeester, de schepen van onderwijs en de schepen van mobiliteit m.b.t. de fietsende jeugd

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie en voorstel vermeld:

 

Motivatie:

 

Elk ongeluk met een zwakke weggebruiker is er één te veel. Voorkomen is dan ook altijd beter dan genezen. Nochtans zien we bij de jeugd iets te vaak dat ze hun eigen veiligheid niet altijd ernstig nemen.

 

Toelichting:

 

Dat Ninove niet de veiligste stad is voor leerlingen die met de fiets naar school gaan, lezen we elke 6 jaar in het verkiezingsprogramma van de Open VLD. En wie zijn wij om daaraan dan te twijfelen. Dat er ouders zijn die er de voorkeur aan geven hun kind met de wagen naar school te brengen, verbaast ons dus niet.

Als die kinderen in het schemerdonker naar school fietsen, wordt het er natuurlijk niet veiliger op. En toch zien we te vaak dat vooral de al iets oudere leerlingen het niet nodig of ‘cool’ vinden om hun lichten aan te steken (als er al op hun fiets staan), nog minder om een fluo hesje te dragen (al dan niet van N-VA) en laat staan een helm te dragen. Die laatste twee zijn trouwens niet verplicht en vallen dus buiten de bevoegdheid van de politie tijdens hun najaarsacties.

Studenten vergeten dus dat er een wereld van verschil zit tussen zelf voldoende zien, en voldoende gezien worden. De schepen van mobiliteit geeft wel het goede voorbeeld, maar dat volstaat dus niet.

Wij vernemen ook dat leerlingen die met de fiets naar school gaan, hoe langer hoe minder op de hoogte zijn van de verkeersregels. Nochtans zou dat verplichte leerstof moeten zijn en is dat een noodzaak om veilig met de fiets naar school te kunnen gaan.

Waar ons inziens ook meer aandacht aan mag worden besteed is aan de sensibilisering van (groot)ouders van schoolgaande kinderen. Niet zelden geven zij het slechte voorbeeld door zelf door het rood te lopen, naast zebrapaden over te steken, op voetpaden of de busparking te parkeren, …

Bij N-VA vinden we anderzijds niet dat er altijd en onmiddellijk moet worden geverbaliseerd. Dat is enkel nodig voor wie volhard in de boosheid. In de eerste plaats moet er worden gesensibiliseerd en moeten we mensen de kans geven hun gedrag aan te passen.

 

Vragen:

  1. Wordt het aantal leerlingen dat met de fiets naar school komt jaarlijks geëvalueerd?
  2. Zijn er tendensen in het aantal kinderen dat met de fiets naar school gaat?
  3. Is het aanleren van de verkeersregels verplichte leerstof in de Ninoofse basisscholen?
  4. Zijn er in de scholen zelf acties rond het thema ‘veilig naar school’? Ook naar ouders toe?
  5. Zal er ook volgend jaar een ‘Fietsweek’ worden georganiseerd?
  6. Zal er tijdens de ‘Fietsweek’ een ‘Verkeerskwis’ worden georganiseerd om de kennis van verkeersregels te testen en waar nodig bij te sturen?
  7. Zullen de scholen hun leerlingen daar specifiek op voorbereiden?

Wordt er in ‘Ninove Info’ van november ruimte voorzien rond het thema ‘veilig naar