GR20161020 AP6. Interpellatie van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van armoedebestrijding m.b.t. aantal arme Ninovieters

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie vermeld:

 

Motivatie:

 

Als langs gewestwegen affiches hangen met daarop het aantal mensen die in Ninove in armoede leven (3794), dan zijn wij beschaamd. Niettegenstaande er een partij in de meerderheid zit die zich de beschermengelen beschouwen van de minder bedeelden en een andere partij die het sociale gelaat van Vlaanderen beweert te zijn, slaagt deze meerderheid er na 4 jaar beleid dus niet in om de armoede in Ninove terug te dringen. Zelfs in tegendeel. Het aantal kinderen in armoede blijkt zelfs nog te zijn gestegen van 1 op 10 naar 1 op 8…

 

Toelichting:

 

Ik heb hier voor me een afdruk van het programma van de week van de armoede van oktober 2014 en het programma van dit jaar. Dat zijn telkens mooie programma’s voor die week, maar daar zijn mensen in armoede natuurlijk niets mee geholpen. Zij hebben structurele oplossingen nodig, geen sensibilisering of stigmatisering. Wie honger heeft moet je geen vis geven, maar een vislijn.

Anderzijds merken we dat van bepaalde aangeboden hulp, zoals de kansenpas, ook wel misbruik wordt gemaakt. Dit kan uiteraard ook niet worden aanvaard en getuigt van weinig respect ten aanzien van de stad. Dergelijk misbruik moet dan ook kordaat worden aangepakt zodat het geld gaat naar wie er echt nood aan heeft.

Wij hebben dus een aantal vragen voor de bevoegde schepen.

 

Vragen:

-                      Welk budget was/is er van 2012 tot en met 2018 beschikbaar voor armoedebestrijding?

-                      Zijn die budgetten tot nu toe elk jaar volledig opgebruikt?

-                      Aan wat (projecten – administratie – subsidies - …) werd het geld besteed?

-                      Heeft de stad zich al ingeschreven in het project ‘Maaltijden voor 1 euro’ van N-VA minister Homans?

-                      Welke procedure moeten ambtenaren volgen wanneer ze misbruik van een kansenpas vaststellen?

-                      Hoeveel gevallen van misbruik zijn al gemeld en welk gevolg wordt hieraan gegeven?

-                      Bent u van plan uw beleid aan te passen nu blijkt dat na 4 jaar beleid het aantal mensen die in Ninove in armoede leven nog stijgt?

-                      Wat is uw verklaring en waar denkt u aan om het tij te keren?”