GR20161020 AP5. Interpellatie en motie van raadslid Rudy Corijn i.v.m. de veiligheid van het kassapersoneel bij het AGB Ninove (Kleine Dender) en de organisatie van de geldtransporten

Volgende motivering wordt door de heer Rudy Corijn in zijn interpellatie vermeld:

 

Motivatie 1 :

 

Tijdens de gemeenteraad van 22 september 2016 nam de gemeenteraad kennis van het feit , toegelicht door de heer schepen van sport Marc Torrekens, dat  er voor wat betreft  het dossier inzake de beveiligingsinvesteringen ( voorzien in het budget 2016 )  van het kassapersoneel nog geen enkel initiatief werd genomen.

De schepen verwees letterlijk naar de verantwoordelijkheid van het diensthoofd, dewelke volgens zijn verklaringen niet aan het dossier  wil werken.

De schepen meldde tevens dat dit zo niet verder kon en wij binnenkort nota zouden kunnen nemen van de maatregelen dewelke in hoofde van het diensthoofd zou nemen

 

Vragen:

 

  1. Wat is de stand van zaken vandaag inzake het dossier “ beveiligingsinvesteringen kassa en kassapersoneel ?

 

  1. Welke initiatieven heeft de schepen van sport  genomen in hoofde van het diensthoofd dat weigert het dossier te activeren

 

Motivatie 2 :

 

Tijdens dezelfde gemeenteraad  maakte ik ook gewag van het feit dat personeelsleden alléén met sommen van meer dan 20 000 € van het zwembad naar de bank worden gestuurd !

 

Vragen:

 

  1. Kan de schepen mij duiden welke richtlijnen de medewerkers dienen te volgen bij het sluiten van de kassa en de transporten naar de bank ?

 

  1. Waar kan ik deze (eventuele)  richtlijnen terugvinden en welke instantie heeft deze vastgelegd ?

 

  1. Wie is er verantwoordelijk indien een personeelslid bij het overbrengen van de kassagelden van de kassa naar de burelen ( via openbare ruimte ) of bij het overbrengen van geld ( via openbaar domein ) naar de bank zou worden overvallen  of geld afhandig zou worden gemaakt ?   

 

Motie

 

Gelet op het feit dat in het AGB Ninove ( zwembad ) wordt vastgesteld dat:

-           de beveiligingsnormen van het kassapersoneel te wensen over laten ;

-           er geen mogelijkheid bestaat om met bankcontact te betalen;

-           er in de directe omgeving  rond de balie geen kluis aanwezig is en de kassamedewerkers zich tussen de bezoekers van het zwembad en de cafetaria, via een donkere trap en de openbare ruimte  alléén  naar de kluis moeten begeven

-          personeelsleden zich alleen met sommen van meer dan 20 000 € van het zwembad , via publieke domeinen , naar de bank dienen te begeven

 

Gelet op het feit dat de komende wintermaanden het onveiligheidsgevoel nog zullen versterken;

 

Gelet op de terechte vrees en ongerustheid bij de personeelsleden ;

 

Gelet op het feit dat het betrokken diensthoofd en de schepen van sport tot op heden nalaten dienaangaande initiatief te ontplooien;

 

De gemeenteraad verzoekt het college van burgemeester dringend initiatief te nemen in dit dossier.

 

De gemeenteraad verzoekt dringend de betrokken beleidsinstanties ( raad van bestuur)  om :

-bij eerste veiligheidsmaatregel  “ Bankcontact “ te installeren aan de kassa van het zwembad Kleine Dender

-een veiligheidsfirma in te schakelen voor het beheer van het transport van de kassa gelden”