GR20161020 Punt 32. Secretariaat - toekenning van de eretitel van het ambt van burgemeester aan de heer Michel Casteur - akteneming

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat de heer Michel Casteur, gemeenteraadslid het ambt van burgemeester van de stad heeft bekleed van 22 oktober 2009 tot en met 31 oktober 2015;

 

Overwegende dat hij voldoet aan de voorwaarden tot het verkrijgen van de eretitel van het ambt;

 

Gelet op de brief van 22 juni 2016 van het Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale Financiering en personeel waarbij in het ministerieel besluit van 22 juni 2016 door mevrouw Liesbeth Homans, Viceminister president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding hem de eretitel van burgemeester wordt toegekend ;

 

Overwegende dat de gemeenteraad hiervan akte dient te nemen;

 

Besluit:

 

Enig artikel

 

Akte wordt genomen van het ministeriële besluit van 22 juni 2016 van mevrouw Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding tot toekenning van de eretitel van het ambt van burgemeester aan de heer Michel Casteur.