GR20160922 Punt 35. Toerisme - principiële goedkeuring locatie dienst toerisme

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 augustus 2016 waarbij de taakverdeling van de schepenen werd vastgelegd en waarvan kennis genomen door de gemeenteraad in zitting van heden;

 

Gelet op de bespreking binnen het college van burgemeester en schepenen van 6 september 2016 waarbij de Hospitaalkapel en bijgebouw naar voor werd geschoven als nieuwe locatie voor de huisvesting van de dienst toerisme;

 

Overwegende dat de nodige kredieten zullen worden voorzien voor de meest dringende verfraaiingswerken in de Hospitaalkapel zodat het toeristisch onthaal er zo snel als mogelijk kan worden ondergebracht;

 

 

Besluit:

 

 

met 18 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, , Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Misja De Ridder)

11 onthoudingen (Rudy Corijn, Antoine Van Melkebeek, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout)

 

 

 

 

Enig artikel

 

Principiële goedkeuring wordt verleend aan de nieuwe locatie voor de dienst toerisme die zal worden ondergebracht in de Hospitaalkapel.