GR20160922 Punt 34. Sport - AGB Ninove - goedkeuren retributie zwembad de kleine Dender vanaf 1 oktober 2016

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 mei 2005 waarbij het AGB Ninove werd opgericht voor het beheer van sportinfrastructuur, in het bijzonder het zwembad de kleine Dender;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2010 waarbij de aangepaste statuten van het AGB Ninove werden goedgekeurd;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2013 waarbij de retributie voor het zwembad de kleine Dender werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat de retributie voor het gebruik van het zwembad de kleine Dender door de raad van bestuur van het AGB Ninove op 30 mei 2016 vastgesteld werd;

 

Overwegende dat het past de retributie in de gemeenteraad goed te keuren;

 

gelet op advies van de sportraad, gegeven op 27 juni 2016;

 

overwegende dat de sportraad op 27 juni 2016 een advies verstrekte, stellende dat:

-           het voordeeltarief voor andersvaliden vanaf 9 punten mag toegekend worden,

-           voor de betaling met bancontact alles eerst nog beter te evalueren en indien mogelijk de kosten te integreren in een toekomstige berekening van de tarieven,

-           voor het gezinstarief buiten Ninove de prijs €12 per gezin toe te passen;

 

Overwegende dat dit advies besproken werd in het directiecomité van 16 augustus 2016 en zij akkoord kunnen gaan met de eerste twee punten, nl 9 punten voor het toekennen van het voordeeltarief voor andersvaliden en wachten met het invoeren van een kost voor bancontact;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

 

Artikel 1

Met ingang van 1 oktober 2016 wordt de retributie voor het gebruik van het zwembad de kleine Dender, vastgesteld door de raad van bestuur van het AGB Ninove op 30 mei 2016,  aangepast en goedgekeurd als volgt:

 

Individueel

Baby’s en peuters 0/1 jaar

€ 1,00 incl. BTW

Kinderen tot en met 2/5 jaar

€ 1,50 incl. BTW

Kinderen van 6 tot en met 15 jaar

€ 2,50 incl. BTW

Volwassenen (vanaf 16 jaar)

€ 3,80 incl. BTW

Senioren (65+)

€ 3,30 incl. BTW

Daluren, laatste zwemuur in de week

(toegang tussen 19u45 – 20u15)

€ 1,80 euro incl. BTW

Doelgroepen

€ 1,50 euro incl. BTW

Therapiezwemmen (erkend medisch begeleider)   € 1,50 incl. BTW pp / uur

Enkel geldig tijdens daluren

 

Doelgroepen: kansenpas, andersvaliden (12 9 punten) enkel persoon zelf

Daluren:          niet in het weekend

                        schooldagen ma, di, do, vrij: 07u30 tot 15u30 en woe: 7u30 tot 11u30

                      vakantiedagen: ma-vrij: 7u30 tot 09u15

 

Abonnementen

10 beurtenkaart tot en met 15 jaar

€ 23,00 incl. BTW

10 beurtenkaart vanaf 16 jaar

€ 35,00 incl. BTW

20 beurtenkaart tot en met 15 jaar

€ 35,00 incl. BTW

20 beurtenkaart vanaf 16 jaar

€ 60,00 incl. BTW

20 beurten sportzwemkaart

€ 35,00 incl. BTW

Jaarabonnement tot en met 15 jaar

€ 180,00 incl. BTW

Jaarabonnement vanaf 16 jaar

€ 250,00 incl. BTW

Seniorenabonnement(+ 65+)10 beurten

€ 28,00 incl. BTW

10 beurtenkaart doelgroepen en kinderen 2/5 jaar

Aankoop badge (voor abonnement)

€ 15,00 incl. BTW

€ 2,00 incl. BTW

Verlies badge + nieuwe badge

€ 5,00 incl. BTW

     

10 beurtenkaarten zijn 6 maand geldig, 20 beurtenkaarten een jaar

Sportzwemkaart enkel in daluren

Kansenpas abonnementen                                            ¼ van prijs

 

Scholen

Leerlingen enkele zwembeurt                                      € 1,00 incl. BTW

Leerlingen blokuur en recreatieve zwembeurt             € 1,50 incl. BTW

 

Promotietarieven

Verjaardagszwemmen (mits reservatie)

jarige gratis

Per kind/volwassene bij de jarige

€ 1,80 incl. BTW

Gezinszwemmen op zondag

€ 8,00 incl. BTW (max 6 personen) of

€ 1,50 incl. BTW pp (meer dan 6 personen)

Enkel na inlezen ID of voorleggen bewijs woonplaats en gezinssamenstelling

 

Promotieactiviteiten

Swim & Run                                           8,00 euro incl. BTW

                                                           12,00 euro incl. BTW per ploeg (2p)

Ontbijtzwemmen op zondag                  5,00 euro incl. BTW

Watervolleybaltoernooi                        15,00 euro incl. BTW per ploeg (4p)

Senioren zwemparty                             6,00 euro incl. BTW

Andersswim                                          4,00 euro incl. BTW

Spelnamiddag                                       5,00 euro incl. BTW

Groepstarieven

Kinderen tot en met 15 jaar

(15 – 30 zwemmers)

€ 2,00 incl. BTW pp

Kinderen tot en met 15 jaar

(30 en meer zwemmers)

€ 1,80 incl. BTW pp

Volwassenen vanaf 16 jaar

(15 – 30 zwemmers)

€ 3,00 incl. BTW pp

Volwassenen vanaf 16 jaar

(30 en meer zwemmers)

€ 2,80 incl. BTW pp

Instellingen of verenigingen voor doelgroepen

€ 1,50 incl. BTW pp

 

Clubs

Huur 1 baan of ½ instructiebad (week)

€ 7,00 incl. BTW/uur

Huur 1 baan of ½ instructiebad zaterdagvoormiddag en 17u-19u

€ 8,50 incl. BTW/uur

Huur 1 baan of ½ instructiebad zaterdag tijdens publieksuren

€ 10 incl. BTW/uur

Huur zwembad voor wedstrijden

€ 25,00 incl. BTW/uur

Huur socio-culturele verenigingen

€ 8 incl. BTW/uur

 

Ontspanning

Geurbaden (15 min. Per beurt)            € 2 incl. BTW aanvullend op inkomtarief

 

Diversen :

Badmuts                                                         € 1,50 incl. BTW

Zwempamper                                                 € 1,50 incl. BTW

Brevet                                                             € 1,50 incl. BTW

Gebruik vergaderzaal                                       € 7 per dagdeel

Nemen van een zwart/wit kopij A4 recto         € 0,20 incl. BTW

Nemen van een kleurenkopij A4 recto             € 0,30 incl. BTW

Deelname bijscholing redder                           € 25 incl. BTW

Administratieve kost herinnering factuur         € 5 incl. BTW

 

Artikel 2

In daluren wordt de wildwaterbaan of het golfslagbad niet geopend, tenzij in de maanden december en juni en twee weken voor de paasvakantie en voor recreatieve zwembeurten.

 

Artikel 3

Het eigen personeel, het personeel van de stad Ninove, de brandweer, de politie, …… betalen het gewone inkomtarief.

 

Artikel 4

Bij wanbetaling zal de invordering geschieden overeenkomstig de burgerlijke rechtspleging.

 

Artikel 5

Alle vorige retributiereglementen worden opgeheven.

 

Artikel 6

Een kopie van dit besluit wordt binnen de 20 dagen na deze zitting verstuurd naar de Vlaamse regeringscommissaris.