GR20160922 Punt 16. Sociale zaken - Logo Dender vzw - wijziging van het besluit van de gemeenteraad van 03 maart 2016 - aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Logo Dender vzw

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 11 maart 2013 betreffende de wijziging van het besluit van de gemeenteraad van 31 januari 2013 en de aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en van een kandidaat vertegenwoordiger voor de raad van bestuur van Logo Dender vzw;

 

Overwegende dat de stad Ninove deel uitmaakt van de regio die Logo Dender vzw bestrijkt;

 

Overwegende dat het stadsbestuur Ninove deel uitmaakt van de algemene vergadering van Logo Dender vzw;

 

Overwegende dat mevrouw Corinne Vanbelle in de gemeenteraad van 11 maart 2013 aangeduid werd als vertegenwoordiger van de algemene vergadering van Logo Dender vzw;

 

Gelet op de e-mail van 01 juli 2016 van burgemeester Tania De Jonge waarbij gevraagd wordt de heer Bruno Van Der Haeghen als plaatsvervanger aan te duiden voor mevrouw Corinne Vanbelle als vertegenwoordiger van de algemene vergadering van Logo Dender vzw;

 

Overgaande tot geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft:

 

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 30

Aantal uitgebrachte stemmen: 30

Aantal uitgebrachte stemmen op naam van Bruno Van Der Haeghen: 30

Aantal ja-stemmen: 30

Aantal nee-stemmen: /

Aantal onthoudingen: /

 

 

 

Besluit:

 

 

Artikel 1

 

Als vertegenwoordiger van de algemene vergadering van Logo Dender vzw wordt de heer Bruno Van Der Haeghen aangeduid.

 

Artikel 2

 

De beslissing van de gemeenteraad van 11 maart 2013 waarbij mevrouw Corinne Vanbelle werd aangesteld als vertegenwoordiger van de algemene vergadering van Logo Dender vzw wordt ingetrokken.

 

Artikel 3

 

Deze beslissing zal gestuurd worden naar Logo Dender vzw, Kareelstraat 110 bus 1, 9300 Aalst.