GR20160922 AP6. Voorstel van raadslid Guy D'haeseleer aan de schepen van mobiliteit betreffende de verkeerssituatie in de Fonteinstraat

Volgende motivering wordt door de heer Guy D’haeseleer in zijn voorstel vermeld:

 

Motivatie :

 

Half april 2015 ondertekenden een 70-tal bewoners van de Fonteinstraat een petitie om hun vraag om een aantal verkeerstechnische ingrepen uit te voeren in hun straat, kracht bij te zetten. Ook de problematiek van het zwaar vervoer werd aangekaart.

 

Op de gemeenteraad werd gezegd dat er door een gebrek aan een mobiliteitsambtenaar op korte termijn niets kon gebeuren (schoolvoorbeeld van goed bestuur?). Sindsdien werd er al veel beloofd, doch tot op heden is er niets gerealiseerd.

 

Ik stel dan ook het volgende voor :

 

 

1)   Binnen de 14 dagen wordt er een proefopstelling van asverschuiving gerealiseerd in de Fonteinstraat.

Er wordt onmiddellijk een politie-actie op het getouw gezet om het verbod op doorgaand verkeer boven de 3.5 ton te doen respecteren.”