GR20160922 AP5. Voorstel van raadslid Guy D'haeseleer tot invoering van extra maatregelen ter bevordering van de veiligheid in onze stad

Volgende motivering wordt door de heer Guy D’haeseleer in zijn voorstel vermeld:

 

Motivatie

 

De opeenvolgende gewapende overvallen, de stijgende criminaliteit in onze stad, enz… kortom de gewijzigde maatschappelijke realiteit bewijst telkens weer dat de middelen die de stad ter beschikking stelt van de Politie onvoldoende zijn om alle taken nog naar behoren uit te voeren. De Ninovieter stelt dagelijks vast dat zijn veiligheid onvoldoende kan worden gegarandeerd.  We stellen ook vast dat het aantal camera’s, voorzien voor de binnenstad, gehalveerd werd tov het oorspronkelijk  plan. In de meeste andere steden investeert men méér in veiligheid en politie, hier in Ninove zwakt men de plannen af, alsof de situatie er enigszins op zou verbeterd zijn.

 

Wij stellen dan ook het volgende voor :

 

1)    Uitbreiding van het Politiekorps met 25%, dat betekent 20 extra agenten ; zodat op elke moment van de dag 2 ploegen operationeel op het terrein zijn.

 

2)    Opheffen van de rigide opdeling van de diensten binnen de Politie; elke agent moet flexibel kunnen ingezet worden al naargelang de noodwendigheid (bv. verkeer, radicalisme, opsporen van illegalen, manifestaties. De tussenschotten moeten dus verdwijnen.

 

3)    Er moet meer ingezet worden op interventie en recherche.

 

4)    De her-invoering van de 24-urenpermanentie op het commissariaat;

 

5)    Het uitvoeren van het oorspronkelijk camera-plan (23 ipv 12 camera’s n de binnenstad).”