GR20160922 AP3. Interpellatie en voorstel van raadslid Kurt Van Den Driessche aan de schepen van mobiliteit en de schepen van openbare werken m.b.t. het voorzien van een degelijke doorsteek voor voetgangers te Appelterre

 

 

Volgende motivering wordt door de heer Kurt Van Den Driessche in zijn interpellatie vermeld:

 

“Motivatie:

 

In het centrum van Appelterre is een parking gelegen die vrij goed ontsloten is in alle richtingen, behalve in het Oosten richting Appelterre Dorp waar nochtans ook een school is gelegen. Wie vanaf de parking richting die school moet, moet een klein ommetje maken via de rotonde waar wel een verharde doorsteek is naar het voetpad daar.

 

Toelichting:

 

Het olifantenpaadje richting Appelterre Dorp bestaat al en is een teken dat er wel meer mensen die doorsteek maken. Het zou dan ook geen probleem mogen zijn om die doorsteek te verharden. Het gaat immers over maar enkele betontegels.

In afwachting dat deze werken worden uitgevoerd (en het kan in Ninove blijkbaar enkele maanden duren voor een beslissing wordt uitgevoerd) kan het groen op die plaats al wat worden teruggesnoeid en kan een dunne laag grind worden op het tracé van het bestaande olifantenpaadje.

 

Voorstel tot beslissing:

 

De gemeenteraad beslist om aan de Oostelijke zijde van de openbare parking in het centrum van Appelterre, een verharde doorsteek te maken van 1,20m breedte om aan te sluiten op het voetpad langs Appelterre Dorp.”

 

 

 

Deze interpellatie geeft tot het treffen van volgend besluit:

 

 

De raad

 

Gelet op de interpellatie en het voorstel van raadslid Kurt Van Den Driessche m.b.t. het voorzien van een degelijke doorsteek voor voetgangers te Appelterre;

 

Gelet op volgende motivatie:

 

In het centrum van Appelterre is een parking gelegen die vrij goed ontsloten is in alle richtingen, behalve in het Oosten richting Appelterre Dorp waar nochtans ook een school is gelegen. Wie vanaf de parking richting die school moet, moet een klein ommetje maken via de rotonde waar wel een verharde doorsteek is naar het voetpad daar.

 

Toelichting:

 

Het olifantenpaadje richting Appelterre Dorp bestaat al en is een teken dat er wel meer mensen die doorsteek maken. Het zou dan ook geen probleem mogen zijn om die doorsteek te verharden. Het gaat immers over maar enkele betontegels.

In afwachting dat deze werken worden uitgevoerd (en het kan in Ninove blijkbaar enkele maanden duren voor een beslissing wordt uitgevoerd) kan het groen op die plaats al wat worden teruggesnoeid en kan een dunne laag grind worden op het tracé van het bestaande olifantenpaadje.

 

Voorstel tot beslissing:

 

De gemeenteraad beslist om aan de Oostelijke zijde van de openbare parking in het centrum van Appelterre, een verharde doorsteek te maken van 1,20m breedte om aan te sluiten op het voetpad langs Appelterre Dorp.”

 

Besluit:

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad beslist om aan de Oostelijke zijde van de openbare parking in het centrum van Appelterre, een verharde doorsteek te maken van 1,20m breedte om aan te sluiten op het voetpad langs Appelterre Dorp.”

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd deze beslissing uit te voeren.